Fosterrörelsernas frekvens brukar vara som högst i den 32:a graviditetsveckan. Fostrets rörelser ska inta avta mot slutet av graviditeten. Blivande mammor ska vara observanta på fostrets rörelser fram till förlossningen. Minskningen eller uteblivna rörelser ska rapporteras omgående till barnmorskan eller läkaren. Man ska inte vänta till nästa dag. Rekommendationerna kommer från England (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists) i nya riktlinjerna som publicerades i februari 2011. Sverige har inte anammat dessa riktlinjer ännu, men forskningsresultat från spädbarnsfonden är enig med de nya riktlinjerna från England och uppmuntrar att vi även i Sverige antar dessa nationella riktlinjer.

I läkartidningen, 42(108), skriver Professor Ingela Rådestad att myten om minskande av foster rörelser mot slutet av graviditeten finns kvar i läroböcker för barnmorskor, inom mödrahälsovården och på internet. ”Detta leder till att kvinnor kan tro att minskade rörelser är normalt, vilket kan fördröja en undersökning av fostret. Majoriteten av alla kvinnor vars barn dör före födelsen upplever en minskning i fosterrörelser innan barnets död bekräftas.”