» Spädbarn
Täby Kiropraktorklinik: En helhetssyn på hälsa

Spädbarn

DSC00945

Numera finns det inga restriktioner för en Leg. Kiropraktor att behandla barn, men man ska välja en Kiropraktor som har utbildat sig utomlands och studerat vidare i området (Pediatrics). Rektorn av den Svenska Kiropraktor skolan har nu uttalat sig i bohusläns tidningen (Nov, 2019). Hon är tydlig med att kiropraktorer utbildade i Sverige har ingen utbildning eller kompetens att behandla barn under 12 år. Därför avråder hon Svensk utbildade kiropraktorer starkt att ta mot barn.

I Sverige, har Sue Weber längst högskola utbildning och mest erfarenhet när det gäller undersökning, diagnostik (vad är problemet) samt behandling av barn. Välkomna!

Den nyaste forskning visar tydlig att kiropraktisk behandling av spädbarn minskar antal timmar av gråtande, är mycket säkert och att föräldrar är mycket nöjda (99.7%). Det visar sig att kiropraktisk behandling har bättre effekt än akupunktur.  Rapporten nu avråder akupunktur på spädbarn. (An overview of systematic reviews of complementary and alternative therapies for infantile colic, Perry, 2019).

Det finns bevis att barn som gråter mycket och samtidigt har problem med ryggens leder kan behandlas effektivt med kiropraktik (många har fått diagnosen spädbarns kolik). Behandlingen är anpassad för barnens ålder och är mjuk och försiktig. Spädbarns behandling hos en Kiropraktor är vanlig i många länder och har visat sig vara ofarlig samt 97% av föräldrarna var mycket nöjda med behandlingen. Bieffekterna har studerats och det vanligaste är att barnet sover bättre.

Chiropractic care for infants with difficulty breastfeeding

A recent article took up chiropractic care for infants, particularly in regard to tongue tie. As a chiropractor specialized in the care of infants and children, I would like to make some comments. First, the practitioner caring for infants is recommended to have further education in the area of pediatrics to ensure safe care for this population. There are only a few in Sweden that have this competency. We assess infants and children for mechanical problems which interfere with normal function.  This includes problems with breastfeeding, which includes tongue tie.  The techniques we use are modified for age and development. A research project in the UK included over 2000 mothers. Results were published in 2019 in a peer reviewed journal JMPT: ”Maternal Report of Outcomes of Chiropractic Care for Infants”. Statistically significant improvements were reported across all aspects of infant behavior studied, including feeding problems, sleep issues, excessive crying, problems with supine sleep position, infant pain, restricted cervical range of motion, and time performing prone positioning. Maternal ratings of depression, anxiety, and satisfaction with observed by mothers were positive and may be clinically relevant.” Chiropractors with advanced education in this area offer an alternative care addressing the mechanical functioning, which is safe and parents are very satisfied with. 

 

Varför skall ett spädbarn behandlas av en kiropraktor?

Det finns flera orsaker till att ett spädbarn kan behöva kiropraktisk vård. Den mekaniska belastningen vid en normal födsel leder vanligtvis inte till några problem. Om förlossningen är ovanligt lång eller alldeles för snabb eller om fostret har en mindre fördelaktig position vid förlossning (ansiktet först till exempel) kan det uppstå en överbelastning av nacken hos spädbarnet. Särskilt stora barn eller tvillingar kan ha haft det trångt i livmodern under den sista delen av graviditeten. Det kan innebära att fostret kan ha legat i en sned ställning under en period utan att kunna röra sig fritt. Barn som ligger i sätes en längre tid får enormt tryck på huvudet och ofta har ont. Detta kan skapa ett tillstånd som kan liknas vid nackspärr. När barnet har smärta under en längre tid kan hjärnan tolka andra intryck, till exempel beröring, som smärta.

De flesta fall behöver mellan 3-6 behandlingar. Det beror på vad problemet är och hur länge de har haft problemet. Behandling i ett tidigt skede ökar livskvaliteten för hela familjen och ger barnet bästa förutsättning att nå sin optimala kapacitet. Forskning har visat att de mjukare teknikerna är ofarliga för barn.

Hur får ett spädbarn problem med nacke eller rygg?

Att förlösas med instrument, sugklocka eller tång, att dras
IMG_0246ut eller tryckas ut ovanifrån är andra vanliga orsaker till varför barnet kan må mindre bra efter födseln. En onormal kroppsställning hos det nyfödda barnet kan reflektera hur barnet legat i livmodern eller en traumatisk födsel. Dessa barn har ofta en böjd presentation i nacken och eller kroppen efter födseln. Alla dessa olika scenarier kan leda till en stor belastning på nacken, kraniet och/eller ryggen samt kan orsaka besvär för barnet. De tre första veckorna efter födseln har barnet normalt en hopkrupen hållning, fosterställning (från livmodern). Barnet ska inte ha en favorit hållning efter tre veckor. Andra tecken kan vara att barnet sover inte djup, vill inte ligga ner själv och måste bäras hela tiden, barnet är ofta känslig för beröring kring nacken, den är svårt att trösta och kan även drar/river sig i ansiktet eller huvudet. En del barn som inte mår bra har ett enormt behov av att suga.

Hur vet jag att mitt barn har ett problem som kan behandlas med kiropraktik?

Tecken på att barnet har problem kan vara att de har svårt att suga överhuvudtaget eller svårt att amma från den ena sidan eller har magbesvär (kolik). Andra tecken kan vara att barnet drar eller river sig i ansiktet eller huvudet. En del barn som inte mår bra har ett enormt behov av att suga och de vill amma eller suga konstant. Läs mer om amning och sugsvårigheter här.

Dessa mekaniska störningar kan ge upphov till en mängd andra symtom hos barnet. T.ex. barnet är svårt att trösta, barnet vill inte ligga på rygg eller på mage,
barnet vaknar skrikande och/eller barnet sover oregelbundet. Dessa barn får ofta diagnosen spädbarnskolik. Tecken att det kan vara mekaniska orsaker till besvären är att barnet är sned i nacken (torticollis), huvudet är snett (plagiocephaly) eller kroppen är sned (barnet ligger gärna i en båge). En del barn kan ha KISS syndrom. KISS beskriver barn som har mekaniska besvär med den översta delen av nacken vilket leder till en sned hållning. IISMO (Irritable infant syndrome of musculoskeletal origin) beskriver spädbarn med mekaniska besvär som kan vara i andra leder än just översta halsryggen. Klicka här för mer information om KISS och IISMO på engelska. Man kan behandla dessa spädbarn på ett mjukt och försiktigt sätt med goda resultat. När spädbarnet mår dåligt, påverkar detta hela familjen. Förutom att mamman blir stressad, kan ankyntingen mellan barnet och mamman riskera att utebli. Detta kan få långvariga konsekvenser för både barnet och mamman. I situationer där man under lång tid inte kan trösta sitt barn, kan det uppstå en enorm frustration och känsla av att man inte räcker till. Det är en viktig anledning till att man ska försöka undvika att situationen uppstår på grund av ett problem med kroppens leder. I vissa fall kan det leda till att föräldern tappar tålamodet och skakar barnet. Detta kan vara en farlig situation för barnet. Det är en viktig anledning till att man ska utesluta att problemet uppstår på grund av ett problem med kroppens leder.

När börjar barnet visa symtom på att något är fel?

Beroende på förlossningens förlopp kan det ta några veckor innan barnet visar att det inte mår bra. Ett av de första tecknen kan vara att barnet har svårt att komma till ro.
IMG_2377Många av dessa barn har svårt att sova. Ni kan ha svårt att trösta dem. Många kallar detta för spädbarnskolik. Oftast visar de tydliga tecken att de inte är nöjda, men en del barn visar inte oro, men kroppen är sned. Det finns många fler anledningar än tarmproblem till att ett barn gråter mycket. Som en kiropraktor med kompetens att ta emot spädbarn, har man kunskaper att diagnostera om problemet härstammar från lederna i kroppen eller från något annat, t ex allergi.

Om orsaken till besväret är biomekanisk är målet är att minska smärtan som uppstår från de leder som inte fungerar normalt. De barn som har kvar en annorlunda kroppshållning (sned kropp eller nacke) efter tre veckor bör undersökas och behandlas av en kiropraktor som har specialiserat sig på behandling av barn. En icke symmetrisk hållning påverkar utveckling av barnet. Det märks mest på balansen och den motorisk utveckling. Både är enormt viktig i utveckling av en stark rygg och smidig balans.

Är det farligt att behandla små barn och behandlar man små barn på samma sätt som vuxna?
Baby-behandling-kraniumMan använder inte samma behandlingstekniker för spädbarn som används för vuxna. De tekniker som används för spädbarn är ”touch and hold” och kranial-sakral terapi (craniosacral therapy). Behandlings tekniken är anpassad för ålder och utveckling, men är överlag mycket mjuka. De flesta fall behöver mellan 3-6 behandlingar beroende på vad problemet är och hur länge barnet har haft problemet. Behandling i ett tidigt skede ökar livskvaliteten för hela familjen och ger barnet bästa förutsättning att nå sin optimala kapacitet.

Behandling för dessa barn av en kiropraktor med pediatrikutbildning (barnbehandlingsutbildning) skiljer sig i inriktning från en barnbehandlande sjukgymnast. Kiropraktisk behandling riktar sig mot ledernas funktion i kroppen samt kraniet. Tekniken som används för de minsta barnen kallas för ”touch and hold”. Det handlar om ett mjukt tryck som har visat sig vara både effektivt och ofarligt. Studier utförda med spädbarn som var svåra att trösta fann positiva korttids- och långtidseffekter av kiropraktisk behandling. De barn som fick kiropraktisk behandling lugnade sig snabbare och sov bättre direkt efter behandling. De barnen mådde också bättre än kontrollgruppen ett år efter behandlingen.

Kiropraktisk behandling för dessa barn är ett bra alternativ eftersom de mediciner som ofta skrivs ut kan ha allvarliga biverkningar på grund av att de ofta påverkar andningen.

Det är dock inte bara mekaniska problem som kan vara orsak till ovan nämnda symptom hos barn. Barn som är svåra att trösta kan ha allergiska besvär. Den kemiska reaktionen som uppstår kan orsaka besvär. Mjölkprodukter är det vanligaste allergenet, fast det finns flera andra produkter som barn kan reagera på. Det är viktigt för allergiska barn att mamman undviker produkter som orsakar problem under tiden som hon ammar. Om diagnosen är en allergisk reaktion som orsak till besväret får föräldrarna råd om vilka ämnen som skall undvikas.

Tongue-Tie/ Kort Tungband

Ankyloglossia is the medical term which describes the problem with the tongue being anchored to the bottom of the mouth. The tongue can be anchored down in different ways. The frenulum is the thin membrane you see when you lift the tongue. The attachment differs from person to person. The closer to the tip of the tongue it attaches, the less free the tongue is to protrude from the mouth or lift up to the roof of the mouth. This can cause different kinds of problems, most noticeable for the breastfeeding infant. Following the frenulum back to the root of the tongue there is a ligamentous band that can be very thick and short which can also prevent the tongue from free movement. This is referred to as a posterior tongue tie. This band can be felt by sweeping with a finger side to side at the base of the tongue or by pressing on the frenulum back towards the band. A release of the frenulum will not free up this part of the tongue. Intervention would need to address the thickened band which is at the base or root of the tongue.

There are lip ties/ kort läppband as well which can interfere with a proper latch during breast feeding. There are some infants that require a release so they are able to feed properly. Ligaments do not grow back so if it is properly and completely released, further treatment would be to address the tongue itself.

There are buccal ties as well which are bands inside the mouth in the upper and lower jaws between the outside of the upper jaw and the muscles of the cheeks and inside the bottom jaw attaching to the inside of base of the lips. These need to be evaluated as well to determine if they are a problem for eventual treatment.

Intervention is geared to release the part of the frenulum or ligaments tying down the lips or tongue. Besides laser or cutting, there are techniques which can be done by chiropractors with special skills in treating infants. These are geared to treat the tongue, which is a muscle, so that it can move properly in the mouth. Treatment addresses the tongue both inside the mouth and outside the mouth under the chin. The ligamentous band can also be stretched during treatment, as well as the lips ties.

An important point in this discussion is that not all babies with feeding issues have a tongue tie. The chiropractor skilled in this area can assess if there are tongue or lip ties. They have the skills to determine if the problem is caused by other mechanical issues. Infants with torticollis or plagiocephaly have difficulty lying comfortably at the breast and commonly have feeding issues. Some infants that have had uneven pressure on the face and jaw inutero or during delivery can have difficulty with breastfeeding. A thorough assessment includes evaluation of the mouth, tongue and lips and then the jaw, the neck and the cranium. During an examination these mechanical issues are assessed to determine the different problems the infant has. These skills in mechanical assessment of the infant are specific to the chiropractor specializing in infant care.

Dr. Weber has advanced skills in assessing infants for mechanical problems. Treatment is gentle and parents receive exercises to do with the infant at home.

Träning för barn med asymmetri tex torticollis och plagiocephaly

Integrationen av sensorisk information till hjärnan och den normala motoriska responsen kan vi använda som träning för att aktivera både hjärnhalvorna. Detta integrerar kroppens funktioner och är nödvändiga för balans och koordination. Det handlar om signaler vi tar emot från våra sinnen och information ut som reaktion i muskulaturen. Barn som är asymmetriska får inte samma information från den icke dominanta sidan. Som svar blir det sämre motorik på samma sidan samt mindre stimulans till den motsatta hjärnhalvan. Målet är att aktivera båda sidor av kroppen och hjärnan, då blir rörelser liksidiga. Det är en typ av CORE träning.

Vibration stimulerar en särskild del av nervsystemet som hjälper hjärnan uppleva att den stimulerade delen av kroppen tillhör barnet. Detta gör att barnet får en uppfattning av den berörda kroppsdelen. Barn med en favorit sida, torticollis, och/eller plagiocephali stimulerar inte motsatt hjärnhalvan lika mycket inom att de inte har samma kontakt med den icke dominata sidan. Genom att massera med en mjuk borste eller vibration, värme eller kyla, stimulerar vi olika delar av nervsystemet som signalerar motsatt hjärnhalvan. Så hjälper ni  barnet att få en bättre uppfattning av den icke dominanta sidan.

Aktiv träning med barnet börjar med att  fånga barnets blick med en intressant leksak alt ansiktet så barnet själv vänder huvudet och tittar på den icke dominanta sidan. Detta ska aktivera en medfödd reflex som kallas ”Fäktaren”. Barnet sträcker ut armen till den sida de tittar mot och böjar andra armen i 90 grader (bakhuvudets sidan). Denna reflex kan vara bort kopplad när barnet har en favorit sida. Reflexen kopplar ögonens rörelser med nackens rörelser samt balans sinnet. Detta är barnets första ”CORE” övning som aktiverar muskler samt tränar balans sinnet på den icke dominanta sidan. När barnet ligger på magen vid cirka 6 veckor ska den kunna titta till både hö och vä. De ska kunna ligga på magen utan att ramla eller luta mot sidan. Ni kan ge stöd åt bäckenet så de hittar stabilitet, alt håll armarna in vid sidorna och ger axlar stöd. De ska inte hänga på en axel. Ni kan ge stöd genom att pressa armbågen upp mot axeln så de hittar stadga. I denna position ska ni träna att titta till hö/vä. (det tar 2 personer) 

Vid 2 månader ska inte barnets händer vara knutna i vila. Föräldrar kan använda vibration att hjälpa barn som fortsätter att vara hård knutna med nävarna. Vibration på handflatan kan hjälpa barnet förstå att handen ska var mer öppet nu.

Vid 3 månader ska barnet lyfta huvudet och stödja sig på armarna, deras första motoriska steget som inte styrs av reflex. Barn som antingen har en favorit sida eller är sneda i nacken och/eller huvudet, eller böjer kroppen åt en sida hela tiden har svårt att bemästra detta första steget och faller ofta åt ena sidan. Detta visar att de inte har utvecklat sin CORE liksidigt och måste få hjälp att aktivera båda sidorna. Barnet skall vid 3 månader kunna ligga uppe på armbågarna stadigt och kunna titta till höger och vänster utan att tappa balansen. Om barnet hänga på ena axel, ge stöd från armbågen till axeln. Vid 3 månader är armbågar längre fram än axlar, samt lite bredare. Barn som är sena i sin motoriska utveckling är oftast frustrerade och gnälliga. När barnet hittar balansen på magen uppe på armbågarna är det mycket roligare och då tränar de inför nästa motoriska steg.

De ska också kunna få med sig huvudet med hakan inåt bröstet när de ligger på ryggen och ni drar upp dem. Om huvudet hänger och de har ingen kontroll, ska ni börja med att tippa huvudet i start position (hakan in vid bröstet), sedan en av er hjälper barnet hålla huvuds position medans andra drar med armarna, håll bara så lite som barnet behöver så ni lär barnet att fånga nacken. 

Ett genomgående tema för barnens utveckling under det första året är att de ska göra saker lika mycket med höger som vänster sida. Barnet ska kunna utföra alla motoriska steg från både höger och vänster. Detta börjar med att titta lika mycket åt höger som vänster, höger hand i munnen lika mycket som vänster hand, och vändning till både höger och vänster. Barn som har en favorit sida blir sena i sin utveckling för att de inte har aktiverat både sidor tillräcklig för att ge dem stöd när de ska sitta eller krypa.

Även de minsta barnen behöver träna och kan få specifika övningar.

Barn med plagiocephaly har en ojämn huvudform som kan påverka nackens rörlighet. Detta påverkar också integrationen mellan nackens rörelser, ögons rörelser samt balans sinnet. Skallen är framför allt brosk och påverkas lätt av monotont tryck. Barn med torticollis kan därför utveckla plagiocephaly. Huvudformen kan påverkas så den är jämnare om föräldrar jobbar med den dagligen. Målet med behandling och hem övningar är att få huvudformen jämnare och att öronen, ögon och kinderna är symmetriska på höger och vänster sida.

Training for infants (English)

The integration of sensory information (signals into the brain from the surroundings) and motor training (signals leaving the brain speaking to muscles) is important in activating both hemispheres of the brain. Sensory-motor integration bilaterally equal, is important for smooth integrated movements. This is required for balance and coordination. In situations where the infant has some kind of asymmetry or nerve injury (like a brachial plexus nerve injury), the neglected side is not turned on in the same way as the active side.

There are strategies to signal and train the neglected side. It is important to activate both sides so they have optimal function before sitting up.

Vibration is a tool that stimulates a specific pathway in the brain to alert the body that the part of the body stimulated belongs to them. This is an important tool to use when the infant is not using both sides of the body equally. A simple massage instrument with vibration (or at the very least an electric tooth brush) can be used to stimulate the sole of the hand and foot, the joints on the non-dominant side (ankle, knee (NOT HIP), wrist, shoulder, and elbow). Other sensory information can be used like a soft brush, cold, warm, and tapping. They travel in other pathways but vibration is the most important.

Another aspect of training has to do with synchronizing an inborn reflex which is inactivated in conditions like torticollis and plagiocephaly. The eyes, the balance system and neck movements are coupled. When the infant is old enough to get eye contact, you engage their vision and have them turn their head to the right and to the left. Depending on the age it may be your face or a toy that makes noise and is colorful. They should follow and turn equally as far to right and left. Help them to bring both the right and the left hands to the mouth. They now stimulate themselves and get information from both sides. This should be done on the stomach and the back.

You should roll the baby from the back to the right and to the left sides. The will have difficulty to the non-dominant side, they usually throw out the arms like they are falling. This inhibits them from turning to that side, it affects balance and motor strength to the one side. Start early with this. Get their eyes to look to the side you want them to turn and roll them to that side. Do that on both sides.

It is important through the day to have the baby lie on both sides, the stomach and back. Having the baby look at toys when lying on side helps them activate the side that is up. At 3 months the baby should be reaching and holding things, here it is important to make sure the baby reaches with both hands. At three months get them to reach for a toy to the side you want them to turn. Now you can have them on a Pilate’s boll and roll them gently side to side, forward and backward, and even have them on their side so they work with the non-dominant side. Head tilt is most difficult to resolve, so work with the ball and vision to get them to look up to the opposite side.

When lying on the stomach the baby should not tip over. When they have a dominant side it is common that they develop more strength to one side and do not have stability on the opposite side. The shoulder collapses and they fall over, this is not controlled. If you hold the pelvis stabile or at the knees, they train their core. You can give the weaker shoulder support by pushing from the elbow to the shoulder so they feel the correct position.

Throughout development it is important that the child does everything from the left and the right. By working to ensure this, you help to activate the core muscles so you inhibit the effects of an early asymmetry.

Colic (kolik) and Chiropractic

The cause of excessive infant crying in an otherwise healthy infant has continued to elude physicians and parents for many years. Research has failed to create a better understanding of what lies behind this problem. This is partly due to the fact that there has been little effort to subgroup the babies before trying different treatment strategies. There have been a number of studies published through the years showing the effectiveness of chiropractic manual therapy, but none have contributed to our understanding of this problem because they have lacked sufficient quality.  A recent study has been published which sheds some light on this problem. It is unique because parents did not know if their child was being treated. Dr. J. Miller and colleagues published a high quality study which shows clearly that musculoskeletal problems contribute to “colic”.  Low force tactile pressure of spinal joints and paraspinal muscles where dysfunction was found was used for treatment. Previous studies have documented that this treatment is safe for the infant. The results of this study demonstrate that there was a significant reduction of crying in the colicky infant following gentle chiropractic care compared to infants who did not receive treatment.

Early treatment is important because it can affect how the brain interperts pain. Infants that experience a lot of pain are at risk for permanent changes, remaining extra sensitive to pain and discomfort. In some of these infants and children other normal signals, like hunger or light touch, can then be misinterperted as pain. Understanding why the infant has pain and removing the cause of the painful input reduces the likelihood that the child will become and remain hypersensitive to pain.

In an otherwise healthy infant, it is important to understand the nature of the problem. Some infants have a mechanical problem. Infants who are cramped for space in the womb lie in a suboptimal position (twins, breech, transverse, facial presentation, etc). This can affect the form of the head and face, and even the rest of the body. The ”banana baby” has a bend in the body and returns to this position at rest. It is a common reason for pain. A long and difficult delivery, as well as an all too fast delivery can strain the head and neck causing pain and discomfort for the infant. A delivery where the baby is pulled or pushed out is associated with straining the neck and sometimes the jaw. If the jaw has been affected, the infants will usually have difficulty breastfeeding. Pictures following delivery not uncommonly reveal this. A history and examination can confirm the diagnosis. These infants respond well to treatment.

Another group of babies that have pain and discomfort are those that react to something the mother is eating or the formula they are getting. They may have an allergy or intolerance. This becomes obvious with a history and examination. Here dietary changes are important for resolution. These babies are commonly diagnosed as having reflux. It is important to remove foods they can be reacting to and then assess for reflux.

Sue har undersökt frågan om spädbarns kolik orsakas av allergi mot komjölksprotein. Hon har publicerat studien, sammanfattningnen kan läsas I följande länk.

Babies who have not bonded with their mothers can be difficult to console. Strategies to address this problem are important to establish bonding between the infant and mother. There is a higher risk for this problem in those babies who did not have skin to skin contact directly after birth and those who had a delay in breastfeeding after birth.

Plagiocephaly – Wonky head shape

Some babies are at a risk for unusally cramped space while developing inutero. This effects how the body and head are formed and this is evident for the keen observer at birth. The head and or face can be asymmetrical, the head can be tipped, the body can be curved like a banana. The feet may be excessively turned in. Babies who have been in a breech or transverse position are especially crowded (not to mention the twin babies).

It is not uncommon that babies who have been abnormally compressed have pain. They show it by being cranky and difficult to console, they may hold their bodies in a favorite position, or dislike being touched where it hurts. Some babies who are in pain may not make eye contact as early as expected.

Babies that are difficult to console are at high risk for being shaken. Addressing these biomechanical dysfunctions early is important so the infant does not become pain sensitive. It is important to find a chiropractor specialized in the evaluation, differential diagnosis and treatment skills for the pediatric patient. Manual treatment for the pediatric patient has been shown to be both safe and effective.

Some babies have plenty of space inutero, but have a difficult delivery. This can be a delivery that takes a long time, or a delivery that is very quick. Babies that need assistance to be delivered, that is, pulled out, pushed out or emergency c-section have a very high risk of injury. When an infant has pain after delivery they may choose a favorite position because it is less painful. These babies may have difficulty feeding if the jaw is affected or it hurts to lie in the breastfeeding positon. This may in turn cause pressure on the head which leads to an abnormal head shape.

In both cases of an abnormal head shape, or plagiocephaly, the shape can progress negatively if the problem is not addressed. This can have long lasting consequences which affect development, vision, the jaw, and the spine. Studies show good prognosis with early intervention, including gentle manual therapy and parental advice for how to work with the baby. Research suggests that unless this condition is addressed, it will not resolve with time.

How does a parent know if their baby has plagiocephaly?

  • Look first at the face and see if it is symmetrical on the right and left sides. Sometimes one eye looks smaller, the cheek looks smaller, are the ears at the same height? Make a line through the eyes and see if it is a straight line, check the ears and mouth in the same way.
  • Look at the back of the head and see if one side is more flattened compared to the other.
  • Look from a side view, is the back of the head very flat?
  • Is the head compressed and so it looks short from top to bottom?
  • Looking from the top down, it the head very narrow or very wide? Are the ears in the same position; is one closer to the nose than the other?

An examination by a practitioner specialized in the treatment of infants and in particular the treatment of the cranium is advised with suspicion of plagiocephaly.

Nutrition for infants and Toddlers in Sweden

Iron deficiency (ID) is the most common micronutrient deficiency worldwide and young children are a special risk group because their rapid growth leads to high iron requirements. Iron is a key nutrient and is essential for the developing fetus, neonate, infant, and child. Iron requirements are high during early stages of life because it is critically important for the production of new red blood cells and muscle cells as well as brain development. In the central nervous system, iron is a cofactor of many metabolic processes and synthesis of neurotransmitters. Iron plays an major function on brain development from the prenatal period to teenage years. The blood-brain barrier modulates concentration of iron in the brain. In case of iron deficiency in the child, the negative impact on the myelinogenesis and synaptogenesis are well proven, with negative effects on psychomotor and cognitive functions. Iron supplementation has a beneficial effect, even if there is no anemia. The consequences of iron deficiency are more harmful as deficiency is early.  Infants and children obtain iron from dietary sources including breast milk (lactoferrin) and heme- and non-heme-containing foods. ID and iron deficiency anemia (IDA) can affect growth and energy levels as well as motor and cognitive performance in the developing child. The fetus is completely dependent on maternal iron crossing through the placenta and, although it is generally well protected against deficiency at birth, ID in mothers can increase the risk of ID and IDA in their children as early as 4 months.  Risk factors associated with a higher prevalence of ID anemia (IDA) include low birth weight, high cow’s-milk intake (välling), low intake of iron-rich complementary foods, low socioeconomic status, and immigrant status. From the age of 6 months, all infants and toddlers should receive iron-rich (complementary) foods, including meat products and/or iron-fortified foods. Unmodified cow’s milk should not be fed as the main milk drink to infants before the age of 12 months and intake should be limited to <500 mL/day in toddlers. Action to prevent iron depletion in infancy remains important. A study investigating nutrition in one-year old Swedish infants concluded that they are at risk for developing iron deficiency and that the information about the importance of supplementation should be provided by the child health care services.

A closer look at important nurients for infant development reveals the following. Low Chain-Polyunsaturated Fatty Acids, proteins, carbohydrates, iron, and vitamin D, B12 B6 and folate during early life are critical for infant’s growth, neurodevelopment, and the establishment and functioning of gut microbiota.

Domellöf M. et al.2014. Iron requirements of infants and toddlers.J Pediatr Gastroenterol Nutr. 58(1):119-29. doi: 10.1097/MPG.0000000000000206.

Cerami C. 2017. Iron Nurtiture of the fetus, neonate, infant and child. Ann Nutr Metab. 71 Suppl 3:8-14. doi: 10.1159/000481447.

Cerdo et al. 2019. Infant growth, neurodevelopment and gut microbiota during infancy: which nutrients are crucial. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 22(6):434-441. doi: 10.1097/MCO.0000000000000606.

Vallee L. 2017. Iron and Neurodevelopment. Arch Pediatr:24(5S):5S18-5S22. doi: 10.1016/S0929-693X(17)24005-6.

Bramhagen AC etal. 2011 Factors influencing iron nutrition among one-year-old healthy children in Sweden. J Clin Nurs.;20(13-14):1887-94. doi: 10.1111/j.1365-2702.2010.03639.x.

Träning för barn med torticollis och plagiocephaly

Integration av sensorisk (känsel) information till hjärnan och motorisk (muskulär) träning för att aktivera både hjärnhalvorna och integrera kroppens funktioner som är nödvändiga för balans och koordination.

Vibration stimulerar en särskild del av nervsystemet som hjälper hjärnan ta emot information från det berörda området bättre, detta gör att barnet förstår/upplever att den kroppsdelen är en del av deras kropp. Med både torticollis och plagiocephaly så registrerar inte hjärnan lika mycket information från den sida barnet är vänt ifrån. Genom att massera med en mjuk borste, använda värme eller kyla, stimulerar man olika delar av nervsystemet upp till hjärnan. Detta gör att barnet får en bättre uppfattning av den icke favorit sidan.

Genom att fånga barnets blick och få barnet att själv titta på den icke favorit sidan aktiverar en medfödd reflex. Denna reflex kan vara bort kopplad när barnet har en favorit sida. Reflexen kopplar ögonens rörelser med nackens rörelser samt balans sinnet. Detta är barnets första ”CORE” övning och aktiverar muskler samt tränar balans sinnet på den icke favorit sidan. Detta ska göras både på rygg och på mage.

Barn med plagiocephaly har en ojämn huvudform som kan påverka nackens rörlighet. Detta påverkar reflexen som integrerar ögons rörelser, nackens rörelser samt balans sinnet. Skallen är framförallt brosk och påverkas lätt av monotont tryck. Barn med torticollis kan därför utveckla plagiocephaly. Huvudformen kan påverkas så den är jämnare om föräldrar jobbar med den dagligen. Målet med behandling och hem övningar är att få huvudformen jämnare och att öronen, ögon och kinderna är symetriska på höger och vänster sida.

Vid 2 månader ska inte barnets händer vara knutna konstant, med vibration kan man hjälpa barn som är sena.

Vid 3 månader ska barnet lyfta huvudet och stödja sig på armarna, det första motoriska steget. Barn som antingen har en favorit sida eller är sneda i nacken, huvudet eller böjer kroppen åt en sida hela tiden har svårt att bemästra detta första steg och faller ofta åt ena sidan. Detta visar att de inte har utvecklat sin CORE liksidigt och måste få hjälp att aktivera båda sidorna. Barnet skall vid 3 månader kunna ligga uppe på armbågarna stadigt och kunna titta till höger och vänster utan att tappa balansen. Barn som är sena i sin motoriska utveckling är oftast frustrerade och gnälliga. När barnet hittar balansen på magen uppe på armbågarna är det mycket roligare och då tränar de inför nästa motoriska steg.

Ett genomgående tema för barnens utveckling är att de ska göra saker lika mycket med höger som vänster sida. Barnet ska kunna utföra alla motoriska steg från både höger och vänster. Detta börjar med att titta lika mycket åt höger som vänster, höger hand i munnen lika mycket som vänster hand, och vändning till både höger och vänster. Barn som har en favorit sida blir sena i sin utveckling för att de inte har aktiverat både sidor tillräcklig för att ge dem stöd när de ska sitta eller krypa.

Även de minsta barnen behöver träna och kan få specifika övningar.

Amning och Kiropraktik?

Det är inte helt ovanligt att barn som har haft det trångt så positionen inte är optimalt eller har haft en traumatisk förlossning får problem med amningen. En stor studie, publicerad i 2016 visar hur kiropraktisk behandling var effektivt i behandling av barn med amningssvårigheter. Vid undersökning kan man komma fram till om problemet är i käken, tungan, ”posterior tongue tie” eller nacken. Om käken är ett problem, har barnet ofta svårt att öppna munnen helt, de kan också vara skev i munnen (tittar på nappen!). När man återställa normal funktion i nacken och/eller käken svarar barnen snabbt på behandling. Behandling kan också rikta sig mot tungan i många fall med god resultat.

Support for the Breastfeeding Baby: The Chiropractor’s Role
Joyce Miller, BSc, DC, PhD
Associate Professor, Anglo-European College of Chiropractic Clinic (AECC); Bournemouth BH5 2DF

Little is more important to the long-term health of the newborn baby than breastfeeding. All health care professionals must use their individual skills to assist the mother and baby to achieve a successful breastfeeding dyad.

Mechanical forces during intra-uterine life and during birth may negatively affect the oral-motor function of the newborn. Although it is difficult (if not impossible) to precisely establish exact reasons for these problems, assisted births such as forceps, vacuum extraction and cesarean sections have been implicated.

It is the job of the chiropractor, who provides manual therapy for structural problems in the human skeleton, to detect these physical problems and to work to maximize their functional effectiveness. An examination of the infant must be performed to detect any musculoskeletal problems that may affect the infant’s feeding efficiency. A common example is an injury to the sterno-cleido-mastoid muscle either due to restricted intra-uterine position or to minor injury during birth. This may result in a head tilt seen in the child as well as reticence to feed on the “uncomfortable” side.

The chiropractor is one of the many professionals ready to support and assist the breast feeding dyad toward success so that the child may continue to feed in the long term. In a recent study of infants referred to chiropractic clinic for treatment of sub-optimal breastfeeding, most children improved and were able to go on to exclusive breastfeeding. The role of chiropractic care is to examine for and treat biomechanical problems implicated in suboptimal breastfeeding.

Chiropractic care of infants is gentle and well accepted by both infant and parents. It has been shown to have high satisfaction rates by parents.

Infant sucking disorders (Amnings svårigheter)

The anatomy of the infant is designed to breastfeed, to suck. The structure of the mouth and throat are adapted to allow both swallowing and breathing at the same time. There is coordination between the muscles of the mouth, the functioning of the jaw and tongue, and the ability to breathe through the nose which allows for sucking, swallowing and breathing.  This should occur in a smooth rhythmic tempo.

Some infants have difficulty with breastfeeding and are unable to effectively feed without pulling off the breast, coughing, choking and preferring one breast. It is not uncommon for infants who have had a traumatic birth or assistance during delivery to have difficulty feeding. Premature infants have the highest risk for feeding difficulties as they may not have developed adequately to master the skills necessary to successfully feed. Some infant have an abnormal head position during delivery which creates excessive forces on protruding parts, like the nose and the jaw. This can be both painful and interfere breastfeeding. Trauma to the nose interferes with ease of breathing through the nose.  The infant is an obligate nose breather, the mouth is used for feeding not breathing, so when nose breathing is suboptimal, it can affect feeding. The jaw and the tongue together are used to express milk from the breast. If the jaw is injured, the mouth is usually not straight, it may be more diagonal. When the jaw does not function properly the result is usually  inefficient, painful feeding for both the mother and the infant.

Infants that are not initially united with their mothers may have missed a critical window for optimal breastfeeding. With successful breastfeeding the mother produces a hormone, oxytocin. This is an important hormone which is involved with bonding between the mother and infant. Successful breastfeeding allows for optimal nutrition, successful bonding between the mother and baby and training of the structures in the mouth and throat. There are primitive reflexes in place which help the neonate to find the breast and to suck.Unsuccessful sucking may be an early sign of neurological compromise.

It is important to understand what the problem is so treatment can be directed at the appropriate structures. There is no other specialist who focuses on the mechanical treatment of the infant with sucking dysfunction. If there has been trauma to the nose or the jaw during delivery, this can affect the infants’ ability to effectively suck. The muscles in the tongue and the mouth need to function properly to coordinate the action of sucking and swallowing while breathing. The nerves which supply the tongue, the face, the back of the throat and the neck can be affected with certain procedures during delivery which cause bruising and/or torquing of the cranium. Treatment is gentle with a goal of improving function of the structures involved. The earlier the infant is treated, the easier it is to establish effective feeding. Proper sucking is important not only for successful breastfeeding but for training the muscles of the mouth which later are used in speech and articulation.

During the exam the infant is evaluated to see if they have normal biomechanical functioning. Besides a thorough biomechanical examination, the neck, the cranium and the shoulders are assessed. Injuries to the neck, shoulder or clavicle are common reasons why the infant has pain or discomfort and prefers to feed from one side. These injuries should be evaluated for treatment. It is important that the neck functions properly to avoid plagiocephaly.  Plagiocephaly is a flattening of one side of the head which causes displacement of the ears. This has long term consequences and can be treated with good results. The neck can be gently treated so it regains normal functioning and no longer is a source of pain for the baby. The cranium is inspected for injury and symmetry. Injury to the cranium may be a reason why the infant has a preferred position of the head. It may affect nerves leaving the cranium which supply the face, the tongue, the mouth. This can be treated with gentle maneuvers directed towards restoring normal positioning. The mouth and its’ structures are evaluated next. Some infants have a frenulum or tongue band which attaches too far forward and does not allow them to stretch out the tongue far enough to get a good latch on the breast. Left untreated this can later affect their speech. This can be clipped by a pediatrician during a regular visit. This should be done promptly as it causes a painful latch and inefficient feeding. The tongue is further evaluated to determine if the infant can properly to suck. The infant, who is losing milk while feeding or makes a clicking noise while sucking, may have tongue bunching and can be treated so the tongue functions properly.  Next, the shape of the palate has an impact on how efficient they can express milk. Having had a nasogastric tube can affect the palate so that breastfeeding is more difficult. After removal, the infants may continue to make movements with the tongue to expel the tube. This movement is counterproductive to breastfeeding and can be addressed through treatment.  Many of the mechanical issues around feeding can be addressed with skilled treatment.  Parents can be taught how to work with their child so together with appropriate care there are minimal long term effects.

Headaches in Infants and Toddlers

Infants can have headaches following complications around or during delivery. A long, difficult or very fast delivery and particularly one where the infant is pulled or pushed out are reasons why an infant can have a headache and be irritable.  An acute cesarean section where the baby has descended in the canal and is pulled back up is traumatic for the head and neck. We understand an infant has a headache based on the history around delivery and their behavior. Holding their heads, scratching their face, pulling their hair and/or holding their eyes shut are common signs of a headache in an infant. Infants with difficulty feeding and sleeping may have a headache. Toddlers display headaches by head banging, holding their heads, turning away from light and/or seeking a quiet and dark room.

D-vitamin brist hos den gravida kvinnan påverkar fostrets/barnets framtida hälsa

The infants D vitamin status is dependent on the mothers D vitamin status at birth. The pregnant mother with vitamin D deficiency will have an infant that is deficient in D vitamin. Low infant levels are associated with increased risk for a number of illnesses including the RS virus, asthma and diabetes 1 later in life. Besides supplementing the infant, the pregnant woman and breastfeeding mother are  recommended to take a dose of 4000 IU so the fetus/infant get adequate levels.

Consultation with the World Health Organization recommending non-pharmacological alternatives for infants and children
As an expert in paediatrics and a faculty member for the European Academy of Chiropractic (EAC) within the European Chiropractic Union (ECU), I have worked to formulate a contribution to the EU consultation on paediatric regulation for the World Health Organization (WHO). The goal is to promote specific research and trials for drugs prescribed for children, rather than, as were the practice, extrapolating data from experiments on adults. Children and particularly infants are not miniature adults; most of the medications prescribed are not adequately researched for them. They differ in anatomy and physiology, so the response to medication depends on the maturity of their developing systems. This is why medication doses cannot just be downsized.
Our contributions have focused on alternative non-pharmacological interventions to be tried before medication is prescribed. We have seen examples of this with exercise being prescribed as medication. Last week the guidelines for physicians were published for treatment of low back pain and the headlines are: non-pharmacological, alternative treatment is recommended for back pain, among which is spinal manipulative therapy or chiropractic care. Chiropractic care is not just a quick maneuver, it is a package of care first assessing the problem as the spinal care specialist; treating biomechanical dysfunctions with any of a variety of techniques; instructing the patient in self-care, proper posture and ergonomics; and instructing in appropriate exercise to stabilize the injury.
This type of approach to a patients’ biomechanical health is appropriate at all ages and is part of the solution to avoiding chronic pain. The infant with a biomechanical problem due to in-utero constraint or a difficult delivery needs this type of early intervention to avoid permanent changes in how the brain interprets pain. For the geriatric patient’s quality of life, they need a biomechanical assessment and treatment to optimize functioning and learn exercises to keep them functional and prevent falling. Optimal biomechanical functioning is important for good health in all age groups.
Some of the suggestions recommended for addressing the cause of the problem and reducing unnecessary medication and the risks for adverse effects for the infant and child are as follows:
• Before pain medication is prescribed for otherwise healthy neonates, infants and children, an assessment by a spinal care expert should be performed to rule out the possibility of pain due to a biomechanical dysfunction that would be amenable to treatment. A short trial of care is appropriate with positive findings.
• For the otherwise healthy neonate, infant or child with persistent crying and/or any of the following symptoms: recurrent vomiting, stomach pain, eczema, audible mucous or coughing during expiration or constipation: a 3 week trial of milk protein free and soy protein free diet (for the breastfeeding mother and/or child).
• These milk, soy and gluten free formulas should be made available for families over the counter and at a comparable price to regular formulas.
For the following conditions:
• Treatment of GORD or reflux in the infant: before a trial of medication with proton pump inhibitor, the infant should have a 2 week trial of milk protein and so protein free diet to see if symptoms resolve.

• For children not meeting their growth curves: A 4 week trial of milk protein and soy protein free diet. For Scandinavian children and children testing positive for HLA-DQ8(2) positive, a 3 month trial of a gluten free diet should be tested.
• Constipation in the infant or child: a 3 week trial of milk protein and soy protein free diet be assessed  before prescribing medication.
• In otherwise healthy children, presenting with back pain, neck pain or other joint pain, an assessment by a spinal expert and a trial of chiropractic care should be made available and assessed before prescribing medication.
References:
Lifschitz & Szajewska. Cow’s milk allergy: evidence-based diagnosis and management for the practitioner. Eur J Pediatr (2015) 174:141–150 DOI 10.1007/s00431-014-2422-3.
Dobson D, Lucassen PLBJ, Miller JE, Vlieger AM, Prescott P, Lewith G. Manipulative
therapies for infantile colic. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art.
No.: CD004796. DOI: 10.1002/14651858.CD004796.pub2.
Ndetan H, Evans MW, Hawk C, Walker C. Chiropractic or osteopathic manipulation for children in the United States: an analysis of data from the 2007 National Health Interview Survey. J Altern Complement Med. 2012 Apr;18(4):347-53. doi: 10.1089/acm.2011.0268. Epub 2012 Mar 2.

 

Referenser:

Miller JE, Hanson HA, Hiew M, Lo Tiap Kwong DS, Mok Z, Tee YH. Maternal Report of Outcomes of Chiropractic Care for Infants. J Manipulative Physiol Ther. 2019 Mar-Apr;42(3):167-176. doi: 10.1016/j.jmpt.2018.10.005.

Hawk C, Schneider MJ, Vallone S, Hewitt EG. Best Practices for Chiropractic Care of Children: A Consensus Update. J Manipulative Physiol Ther. 2016 Mar-Apr;39(3):158-68. doi: 10.1016/j.jmpt.2016.02.015.

Hawk C, Schneider M, Ferrance RJ, Hewitt E, Van Loon M, Tanis L. Best practices recommendations for chiropractic care for infants, children, and adolescents: results of a consensus process. J Manipulative Physiol Ther. 2009 Oct;32(8):639-47. doi: 10.1016/j.jmpt.2009.08.018.

Hawk C. The Use of Chiropractic by Special Populations. J Evid Based Complementary Altern Med. 2016 Apr;21(2):83-4. doi: 10.1177/2156587216635345.

Alcantara J, Alcantara JD, Alcantara J. The Chiropractic Care of Infants with Breastfeeding Difficulties. Explore (NY). 2015 Nov-Dec;11(6):468-74. doi: 10.1016/j.explore.2015.08.005.

Miller JE, Miller L, Sulesund AK, Yevtushenko A. Contribution of chiropractic therapy to resolving suboptimal breastfeeding: a case series of 114 infants. J Manipulative Physiol Ther. 2009 Oct;32(8):670-4. doi: 10.1016/j.jmpt.2009.08.023.

Todd AJ, Carroll MT, Robinson A, Mitchell EKL. Adverse Events Due to Chiropractic and Other Manual Therapies for Infants and Children: A Review of the Literature. J Manipulative Physiol Ther. 2015 Nov-Dec;38(9):699-712. doi: 10.1016/j.jmpt.2014.09.008. 

Hawk, Schneider, Vallone, Hewitt. 2016. Best practices for chiropractic care of children: A consensus update. JMPT;pii: S0161-4754(16)00062-2. doi: 10.1016/j.JMPT.2016.02.015.

Marchand. 2015. A proposed model with possible implications for saftey and technique adaptations for chiropractic spinal manipulative therapy for infants and children. JMPT;38(9):713-26. doi: 10.1016/j.jmpt.2013.05.015.

Miller J, Beharie MC, Taylor AM, Simmenes EB, Way S. 2016. Parent Reports of Exclusive Breastfeeding After Attending a Combined Midwifery and Chiropractic Feeding Clinic in the United Kingdom: A Cross-Sectional Service Evaluation. J Evid Based Complementary Altern Med;21(2):85-91. doi: 10.1177/2156587215625399. Epub 2016 Jan 13.

Barr RG. 2014. Crying as a trigger for abusive head trauma: a key to prevention. Pediatr Radiol.44 Suppl 4:S559-64. doi: 10.1007/s00247-014-3100-3.

Miller J, Newell, D, Bolton J. 2013. Efficacy of chiropractic manual therapy on infant colic: a pragmatic single-blind, randomized controlled trial. JMPT;35(8)600-7.

Gleberzon BJ, Arts J, Mei A, McManus EL. 2012. The use of spinal manipulative therapy for pediatric health conditions: a systematic review of the literature. J Can Chiropr Assoc;56(2):128-41.

Dobson D, Lucassen PL, Miller JJ, Vlieger AM, Prescott P, Lewith G. 2012. Manipulative therapies for infantile colic. Cochrane Database Syst Rev;12:CD004796. doi: 10.1002/14651858.CD004796.pub2.

Marchand AM, Miller JE, Mitchell C. 2009. Diagnosis and chiropractic treatment of infant headache based on behavioral presentation and physical findings: a retrospective series of 13 cases. J Manipulative Physiol Ther;32(8):682-6. doi: 10.1016/j.jmpt.2009.08.026.

Alcantara J, Ohm J, Kunz D. (2009). The safety and effectiveness of pediatric chiropractic: a survey of chiropractors and patients in a practice-based research network. Explore; 5(5)290-295.

Gotlib A, Rupert R.  (2008). Chiropractic manipulation in pediatric health conditions – an updated systematic review. Chiropractic and Osteopathy;16 (11).

Miller JE, Benfield K. (2008). Adverse effects of spinal manipulative therapy in children younger than 3 years: a retrospective study in a chiropractic teaching clinic. JMPT;31(6)419-423.

Biedermann H. (2005). Manual therapy in children: Proposal for an etiologic model. JMPT. 28(3)211-25.

Committee on Nutrition. (2000). Hypoallergenic infant formula. Pediatrics;106;346-9.

Dias M. (2005). Preventing abusive head trauma among infants and young children: A hospital-based, parent education program. Pediatrics;115(4)e470-77.

Miller J, Caprini-Croci S. (2004). Cry Baby Why baby: Beyond colic: is it time to widen our views? JCCP;6(3):419-23.

Rautava P, Lehtonen L, Helenius H, Sillanpaa M. (1995). Infantile colic: Child and family three years later. Pediatrics;96:43-7.

Von Piekartz H, Bryden L. (2001). Craniofacial dysfunction  & pain. Butterworth –Heinemann:Oxford.

Klougart N, Nilsson N, Jacobsen J. (1989). Infantile colic treated by chiropractors: A prospective study of 316 cases. JMPT;12:281-8.

Wiberg JM, Nordsteen J, Nilsson N. (1999). The short-term effect of spinal manipulation in the treatment of infantile colic: A randomized controlled clinical trial with a blinded obserever. JMPT;22:517-22.

Mercer C, Nook B. (1999). The efficacy of chiropractic spinal adjustments as a treatment protocol in the management of infant colic. Proceedings of World Federation of Chiropractic’s 5th Biennial Congress;170-1.

Olafsdottir E, Frshei S et al. (2001). Randomised controlled trial of infantile colic treated with chiropractic spnal manipulation. Arch Dis Child;84:138-41.

Hawk C, Khorsan R et al. (2007). Chiropractic care for the nonmusculoskeletal conditions: A systematic review with implications for whole systems research. J Alternative Complementary Med;13:491-512.

Wiberg GM. (2001). Infantile colic: The scientific evidence for chiropractic management. Proceedings of the world federation of chiropractic’s 6th biennial congress;1-10.

Cohen-Silver J, Ratnapalan S. Management of infantile colic: a review. Clin Pediatrics 2009;48(1):14-17.

Reijneveld, SA, van der Wal MF, Brugman E, Hira Sing RA, Verloove-Vanhorick SP. (2004). Infant crying and abuse. Lancet;364:1340-1342.

Freedman SB, Al-Harthy N, Thull-Freedman J. (2009). The crying infant: diagnostic testing and frequency of serious underlying disease. Pediatrics;123(3)841-848.

Savino F, Castagno E, Bretto R, Brondello C, Palumeri E, Oggero R. (2005). A prospective 10-year study of children who had severe infantile colic. Acta Paeditry Suppl;94(449):129-132.

Sloman J, Bellinger DC, Krentzel CP.(1990). Infantile colic and transient developmental lag in the first year of life. Child Psychiatry and human development;21(1):25-35.

Wolke D, Rizzo P, Woods S. (2002). Persistent infant crying and hyperactivity problems in middle childhood. Pediatrics;109(6):1054-1060.

Wurmser H, Laubereau B, Hermann M, Papousek M, von Kries R. (2001). Excessive infant crying: often not confined to the first three months of age. Early Human Development;64:1-6.

Wurmser H, Papousek M, Von Hofacker N. (2008). Long-term risks of persistent excessive crying in infants. In: Papousek, M., Schieche, M. and Wurmser, H., eds. Disorders of Behavioural and Emotional Regulation in the First Years of Life. Washington DC: Zero to Three, 273-298.

Hussereau D, Clifford T, Aker P, Leduc D, Mensinkai S. (2003). Spinal manipulation for infantile colic. Ottawa: Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment. Technology report No 42.

Lucassen PL, Assendelft WJ, Gubbels JW, van Eijk JT, van Geldrop WJ, Neven AK. (1998). Effectiveness of treatments for infantile colic: systematic review. BMJ;316(7144):1563-1569.

Wilson K, McDowall L, Hodge D, Chetcuti P, Cartledge P. (2010). Cow’s milk protein allergy. Identification and management of CMPA in breastfed and formula-fed infants. Community Pract;83(5):40-41.

Lessard S, Gagnon I, Trottien N. 2011. Exploring the impact of osteopathic treatment on cranial asymmetries associated with nonsynostotic plagiocephaly in infants. Complementary therapies in Clinical Practice;17:193-8.

Hewitt, E., G. 1999. Chiropractic Care For Infants With Dysfunctional Nursing: A Case Series. Journal of clinical chiropractic pediatrics, 4 (1), 241-244.

Holleman, A. C., Nee, J. and Knaap, S. F., 2011. Chiropractic management of breast-feeding difficulties: a case report. J Chiropr Med, 10 (3), 199-203.

Miller, J. E., Miller, L., Sulesund, A. K. and Yevtushenko, A., 2009. Contribution of chiropractic therapy to resolving suboptimal breastfeeding: a case series of 114 infants. J Manipulative Physiol Ther, 32 (8), 670-674.

Miller, A., Telford, A., Huizinga, B., Pinkster, M., ten Heggeler, J and Miller, J. 2015. What Breastfeeding Mothers Want: Specific Contextualised Help. Clinical Lactation, 6(3), http://dx.doi.org/10.1891/2158-0782.6.3.117

Miller J, Beharie MC, Taylor AM, Simmenes EB, Way S. Parent Reports of Exclusive Breastfeeding After Attending a Combined Midwifery and Chiropractic Feeding Clinic in the United Kingdom: A Cross-Sectional Service Evaluation, Journal Evidence Based Complementary and Alternative Medicine, 2016.

Miller J, Fontana M, Jernlas K, Olofsson H and Verwijst I. Risks and rewards of early musculoskeletal assessment. British Journal of Midwifery 2013;21(10):736-743.

Navrud IM, Bjornli ME, Feier CH, Haugse T, Miller J. A survey of parent satisfaction with chiropractic care of the pediatric patient. Journal of Clinical Chiropractic Pediatrics 2014;14(3):1167-1171.

Sheader, W., 1999. Chiropractic Management of an Infant experiencing Breastfeeding Difficulties and Colic: A case Study. Journal Of Clinical Chiropractic Pediatric, 4 (1), 245-247.

Smith, L. J., 2007. Impact of birthing practices on the breastfeeding dyad. J Midwifery Womens Health, 52 (6), 621-630.

Tow, J. and Vallone, S. A., 2009. Development of an integrative relationship in the care of the breastfeeding newborn: Lactation consultant and chiropractor. J Clin Chiropr Pediatr, 10(1), 626-632.

Vallone, S., 2004. Chiropractic evaluation and treatment of musculoskeletal dysfunction in infants demonstrating difficulty breastfeeding. Journal of Clinical Chiropractic Pediatrics, 5 (1), 349–366.

Wall, V. and Glass, R., 2006. Mandibular asymmetry and breastfeeding problems: experience from 11 cases. Journal Of Human Lactation: Official Journal Of International Lactation Consultant Association, 22 (3), 328-334.

Opiyo N, English M. 2011. What clinical signs best identify severe illness in young infants 0-59 days in developing countries ADC;96:1052-1059.

Hall A. 2002. Breastfeeding assessment score to evaluate the risk for cessation of breastfeeding by 7-10 days. J ped;241:659-64.

Evans S. 2003. Effect of cesarian section on breast milk transfer to the normal term newborn over the first week of life. Arch Dis Child Fetal Neonat;141:659-64.

Griffiths T. 2004. Do tongue-ties affect breastfeeding? J Hum Lact;20(4):409-14.

Miller-Loncar C, Bigsby R, High P, Wallach M, Lester B. 2013. Infant colic and feeding difficulties. Arch Dis Child 2004;89:908–912. doi: 10.1136/adc.2003.033233.

Geddes DT, Sakalidis VS, Hepworth AR, McClellan HL, Kent JC, Lai CT, Hartmann PE. 2012. Tongue movement and intra-oral vacuum of term infants during breastfeeding and feeding from an experimental teat that released milk under vacuum only. Early Hum Dev;88(6):443-9. doi: 10.1016/j.earlhumdev.2011.10.012. Epub 2011 Nov 26.