Integrationen av sensorisk information till hjärnan och den normala motoriska responsen kan vi använda som träning för att aktivera både hjärnhalvorna. Detta integrerar kroppens funktioner och är nödvändiga för balans och koordination. Det handlar om signaler vi tar emot från våra sinnen och information ut som reaktion i muskulaturen. Barn som är asymmetriska får inte samma information från den icke dominanta sidan. Som svar blir det sämre motorik på samma sidan samt mindre stimulans till den motsatta hjärnhalvan. Målet är att aktivera båda sidor av kroppen och hjärnan, då blir rörelser liksidiga. Det är en typ av CORE träning.

Vibration stimulerar en särskild del av nervsystemet som hjälper hjärnan uppleva att den stimulerade delen av kroppen tillhör barnet. Detta gör att barnet får en uppfattning av den berörda kroppsdelen. Barn med en favorit sida, torticollis, och/eller plagiocephali stimulerar inte motsatt hjärnhalvan lika mycket inom att de inte har samma kontakt med den icke dominata sidan. Genom att massera med en mjuk borste eller vibration, värme eller kyla, stimulerar vi olika delar av nervsystemet som signalerar motsatt hjärnhalvan. Så hjälper ni  barnet att få en bättre uppfattning av den icke dominanta sidan.

Aktiv träning med barnet börjar med att  fånga barnets blick med en intressant leksak alt ansiktet så barnet själv vänder huvudet och tittar på den icke dominanta sidan. Detta ska aktivera en medfödd reflex som kallas “Fäktaren”. Barnet sträcker ut armen till den sida de tittar mot och böjar andra armen i 90 grader (bakhuvudets sidan). Denna reflex kan vara bort kopplad när barnet har en favorit sida. Reflexen kopplar ögonens rörelser med nackens rörelser samt balans sinnet. Detta är barnets första ”CORE” övning som aktiverar muskler samt tränar balans sinnet på den icke dominanta sidan. När barnet ligger på magen vid cirka 6 veckor ska den kunna titta till både hö och vä. De ska kunna ligga på magen utan att ramla eller luta mot sidan. Ni kan ge stöd åt bäckenet så de hittar stabilitet, alt håll armarna in vid sidorna och ger axlar stöd. De ska inte hänga på en axel. Ni kan ge stöd genom att pressa armbågen upp mot axeln så de hittar stadga. I denna position ska ni träna att titta till hö/vä. (det tar 2 personer) 

Vid 2 månader ska inte barnets händer vara knutna i vila. Föräldrar kan använda vibration att hjälpa barn som fortsätter att vara hård knutna med nävarna. Vibration på handflatan kan hjälpa barnet förstå att handen ska var mer öppet nu.

Vid 3 månader ska barnet lyfta huvudet och stödja sig på armarna, deras första motoriska steget som inte styrs av reflex. Barn som antingen har en favorit sida eller är sneda i nacken och/eller huvudet, eller böjer kroppen åt en sida hela tiden har svårt att bemästra detta första steget och faller ofta åt ena sidan. Detta visar att de inte har utvecklat sin CORE liksidigt och måste få hjälp att aktivera båda sidorna. Barnet skall vid 3 månader kunna ligga uppe på armbågarna stadigt och kunna titta till höger och vänster utan att tappa balansen. Om barnet hänga på ena axel, ge stöd från armbågen till axeln. Vid 3 månader är armbågar längre fram än axlar, samt lite bredare. Barn som är sena i sin motoriska utveckling är oftast frustrerade och gnälliga. När barnet hittar balansen på magen uppe på armbågarna är det mycket roligare och då tränar de inför nästa motoriska steg.

De ska också kunna få med sig huvudet med hakan inåt bröstet när de ligger på ryggen och ni drar upp dem. Om huvudet hänger och de har ingen kontroll, ska ni börja med att tippa huvudet i start position (hakan in vid bröstet), sedan en av er hjälper barnet hålla huvuds position medans andra drar med armarna, håll bara så lite som barnet behöver så ni lär barnet att fånga nacken. 

Ett genomgående tema för barnens utveckling under det första året är att de ska göra saker lika mycket med höger som vänster sida. Barnet ska kunna utföra alla motoriska steg från både höger och vänster. Detta börjar med att titta lika mycket åt höger som vänster, höger hand i munnen lika mycket som vänster hand, och vändning till både höger och vänster. Barn som har en favorit sida blir sena i sin utveckling för att de inte har aktiverat både sidor tillräcklig för att ge dem stöd när de ska sitta eller krypa.

Även de minsta barnen behöver träna och kan få specifika övningar.

Barn med plagiocephaly har en ojämn huvudform som kan påverka nackens rörlighet. Detta påverkar också integrationen mellan nackens rörelser, ögons rörelser samt balans sinnet. Skallen är framför allt brosk och påverkas lätt av monotont tryck. Barn med torticollis kan därför utveckla plagiocephaly. Huvudformen kan påverkas så den är jämnare om föräldrar jobbar med den dagligen. Målet med behandling och hem övningar är att få huvudformen jämnare och att öronen, ögon och kinderna är symmetriska på höger och vänster sida.

Vid 2 månader ska inte barnets händer vara knutna konstant, med vibration kan man hjälpa barn som är sena.

Vid 3 månader ska barnet lyfta huvudet och stödja sig på armarna, det första motoriska steget. Barn som antingen har en favorit sida eller är sneda i nacken, huvudet eller böjer kroppen åt en sida hela tiden har svårt att bemästra detta första steg och faller ofta åt ena sidan. Detta visar att de inte har utvecklat sin CORE liksidigt och måste få hjälp att aktivera båda sidorna. Barnet skall vid 3 månader kunna ligga uppe på armbågarna stadigt och kunna titta till höger och vänster utan att tappa balansen. Barn som är sena i sin motoriska utveckling är oftast frustrerade och gnälliga. När barnet hittar balansen på magen uppe på armbågarna är det mycket roligare och då tränar de inför nästa motoriska steg.

Ett genomgående tema för barnens utveckling är att de ska göra saker lika mycket med höger som vänster sida. Barnet ska kunna utföra alla motoriska steg från både höger och vänster. Detta börjar med att titta lika mycket åt höger som vänster, höger hand i munnen lika mycket som vänster hand, och vändning till både höger och vänster. Barn som har en favorit sida blir sena i sin utveckling för att de inte har aktiverat både sidor tillräcklig för att ge dem stöd när de ska sitta eller krypa.

Även de minsta barnen behöver träna och kan få specifika övningar.