Some babies are at a risk for unusally cramped space while developing inutero. This effects how the body and head are formed and this is evident for the keen observer at birth. The head and or face can be asymmetrical, the head can be tipped, the body can be curved like a banana. The feet may be excessively turned in. Babies who have been in a breech or transverse position are especially crowded (not to mention the twin babies).

It is not uncommon that babies who have been abnormally compressed have pain. They show it by being cranky and difficult to console, they may hold their bodies in a favorite position, or dislike being touched where it hurts. Some babies who are in pain may not make eye contact as early as expected.

Babies that are difficult to console are at high risk for being shaken. Addressing these biomechanical dysfunctions early is important so the infant does not become pain sensitive. It is important to find a chiropractor specialized in the evaluation, differential diagnosis and treatment skills for the pediatric patient. Manual treatment for the pediatric patient has been shown to be both safe and effective.

Some babies have plenty of space inutero, but have a difficult delivery. This can be a delivery that takes a long time, or a delivery that is very quick. Babies that need assistance to be delivered, that is, pulled out, pushed out or emergency c-section have a very high risk of injury. When an infant has pain after delivery they may choose a favorite position because it is less painful. These babies may have difficulty feeding if the jaw is affected or it hurts to lie in the breastfeeding positon. This may in turn cause pressure on the head which leads to an abnormal head shape.

In both cases of an abnormal head shape, or plagiocephaly, the shape can progress negatively if the problem is not addressed. This can have long lasting consequences which affect development, vision, the jaw, and the spine. Studies show good prognosis with early intervention, including gentle manual therapy and parental advice for how to work with the baby. Research suggests that unless this condition is addressed, it will not resolve with time.

How does a parent know if their baby has plagiocephaly?

  • Look first at the face and see if it is symmetrical on the right and left sides. Sometimes one eye looks smaller, the cheek looks smaller, are the ears at the same height? Make a line through the eyes and see if it is a straight line, check the ears and mouth in the same way.
  • Look at the back of the head and see if one side is more flattened compared to the other.
  • Look from a side view, is the back of the head very flat?
  • Is the head compressed and so it looks short from top to bottom?
  • Looking from the top down, it the head very narrow or very wide? Are the ears in the same position; is one closer to the nose than the other?

An examination by a practitioner specialized in the treatment of infants and in particular the treatment of the cranium is advised with suspicion of plagiocephaly. Sue has these skills and teaches them to chiropractors throughout Europe and in North America.

Träning för barn med torticollis och plagiocephaly

Integration av sensorisk (känsel) information till hjärnan och motorisk (muskulär) träning för att aktivera både hjärnhalvorna och integrera kroppens funktioner som är nödvändiga för balans och koordination.

Vibration stimulerar en särskild del av nervsystemet som hjälper hjärnan ta emot information från det berörda området bättre, detta gör att barnet förstår/upplever att den kroppsdelen är en del av deras kropp. Med både torticollis och plagiocephaly så registrerar inte hjärnan lika mycket information från den sida barnet är vänt ifrån. Genom att massera med en mjuk borste, använda värme eller kyla, stimulerar man olika delar av nervsystemet upp till hjärnan. Detta gör att barnet får en bättre uppfattning av den icke favorit sidan.

Genom att fånga barnets blick och få barnet att själv titta på den icke favorit sidan aktiverar en medfödd reflex. Denna reflex kan vara bort kopplad när barnet har en favorit sida. Reflexen kopplar ögonens rörelser med nackens rörelser samt balans sinnet. Detta är barnets första ”CORE” övning och aktiverar muskler samt tränar balans sinnet på den icke favorit sidan. Detta ska göras både på rygg och på mage.

Barn med plagiocephaly har en ojämn huvudform som kan påverka nackens rörlighet. Detta påverkar reflexen som integrerar ögons rörelser, nackens rörelser samt balans sinnet. Skallen är framförallt brosk och påverkas lätt av monotont tryck. Barn med torticollis kan därför utveckla plagiocephaly. Huvudformen kan påverkas så den är jämnare om föräldrar jobbar med den dagligen. Målet med behandling och hem övningar är att få huvudformen jämnare och att öronen, ögon och kinderna är symetriska på höger och vänster sida.

Vid 2 månader ska inte barnets händer vara knutna konstant, med vibration kan man hjälpa barn som är sena.

Vid 3 månader ska barnet lyfta huvudet och stödja sig på armarna, det första motoriska steget. Barn som antingen har en favorit sida eller är sneda i nacken, huvudet eller böjer kroppen åt en sida hela tiden har svårt att bemästra detta första steg och faller ofta åt ena sidan. Detta visar att de inte har utvecklat sin CORE liksidigt och måste få hjälp att aktivera båda sidorna. Barnet skall vid 3 månader kunna ligga uppe på armbågarna stadigt och kunna titta till höger och vänster utan att tappa balansen. Barn som är sena i sin motoriska utveckling är oftast frustrerade och gnälliga. När barnet hittar balansen på magen uppe på armbågarna är det mycket roligare och då tränar de inför nästa motoriska steg.

Ett genomgående tema för barnens utveckling är att de ska göra saker lika mycket med höger som vänster sida. Barnet ska kunna utföra alla motoriska steg från både höger och vänster. Detta börjar med att titta lika mycket åt höger som vänster, höger hand i munnen lika mycket som vänster hand, och vändning till både höger och vänster. Barn som har en favorit sida blir sena i sin utveckling för att de inte har aktiverat både sidor tillräcklig för att ge dem stöd när de ska sitta eller krypa.

Även de minsta barnen behöver träna och kan få specifika övningar.