taby chiro 066 behandling bröstryggen IMG_3296

Kiropraktiska Patienter

Vi undersöker och vid behov behandlar vi patienter i alla åldrar, från spädbarn till pensionärer. Man anpassar undersökning, differential diagnos och behandlingstekniken efter patientens ålder och utveckling. Alla mår bra av att kroppen fungerar optimalt.
Med en helhetssyn på hälsa tar vi hänsyn till först och främst hur just din kropp fungerar. Det är inte alltid smärtområdet som är den del av kroppen som är orsak till smärtan. Till exempel ett problem med fotleden kan orsaka felaktig belastning och bidra till ont i ryggen. Ett problem med bäckenets eller höftens funktion kan ge smärta i ett helt normalt fungerande knä eller fot, på grund av den snedbelastning som bäckenstörningen ger upphov till. Genom att titta på hela kroppen kan man hjälpa patienten hitta balans i sitt muskel- o led-system.
Råd och instruktioner om hur man skall bete sig i sin vardag i skolan och i hemmet är en viktig del av behandlingen. Vilket även individuellt anpassade tränings råd, ergonomi i vardagen samt kost och närings råd är. Målet är att finna de olika faktorer som påverkar patienten negativt och korrigera dem samtidigt som patienten får individuellt anpassade övningar och råd så de är delaktig i processen. Behandling är anpassad till utveckling.

En kiropraktisk behandling har mycket god effekt på både akuta och kroniska smärtor från rörelseapparaten.

Det primära med kiropraktisk behandling är att återställa normal funktion i leder, muskler och nervsystem. Detta främjar kroppens egna läkningsmekanismer och smärtan blir mindre. För att hjälpa kroppen återfå normal funktion använder sig kiropraktorn främst av olika exakta handgrepp. I motsats till gamla fördomar är det inte fråga om några våldsamheter. För oss är det viktigt att behandlingen är så skonsam som möjligt för våra patienter.

Tre faser

Målsättningen vid all kiropraktisk behandling är att reducera smärta, främja hälsa och öka livskvalitet genom att återupprätta normal funktion i rörelseapparaten och nervsystemet. Behandlingsplanen utformas efter den enskilda patienten och omfattar vanligtvis dessa tre faser:

1. Smärtlindring: Denna fas är relativt kortvarig. Här är det tätare mellan besöken hos kiropraktorn över en 1-3 veckors period. Här är det viktigt att lyssna på kroppen såväl som på kiropraktorns råd.

2. Korrigering: Denna fas kan ta längre tid, men är lättare att leva med då smärtan är mindre. Behandlingen består i den här fasen av några besök under en till ett par månaders tid. Livsstilförändring och ökad kroppskännedom är viktigt i denna fas.

3. Förhindra återfall: Detta kan ibland vara en långvarig process. Du får individuellt anpassad rådgivning om enkla övningar som är bra för att stärka och mjuka upp just din rygg, dina muskler och leder. Ofta kräver denna fas stort engagemang från patientens sida, så som regelbunden träning och fortsatt förändring av livsstil.

Första besöket

Det första som sker är att du beskriver var du har ont och när det gör ont. Du får frågor om din allmänna hälsa och eventuella tidigare besvär. Detta för att kunna fastställa orsaken till dina problem och för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.
När kiropraktorn förstått besvärens omfattning och bakgrund görs en noggrann undersökning, bestående av ortopediska och neurologiska tester som muskelstyrka och reflexer. Därefter görs en kiropraktisk undersökning där de enskilda ledernas rörlighet och musklernas tillstånd kontrolleras samt kroppens rörelsemönster undersöks.
Om en annan behandlingsform än kiropraktisk behandling krävs hänvisar kiropraktorn dig till en lämplig terapeut, t.ex specialistläkare, sjukgymnast eller massör.
När alla undersökningar är klara lägger vi upp en individuellt anpassad behandlingsplan.

Tekniker
Samma symptom kan ha olika orsaker, unika för varje patient, och därför anpassas varje behandling. Vi använder följande olika behandlingsmetoder och tekniker för varje enskild patient:

Kiropraktisk led behandling/manipulation
För att åstadkomma normal funktion i leder, muskler och nervsystemet, använder sig kiropraktorn främst av olika exakta handgrepp. Den huvudsakliga behandlingsmetoden är justering, där en låst led frigörs med en snabb och precis rörelse. Dettta kan användas på alla kroppens leder, till ex handled, armbåge, axel, fot, vristen, knäled höften samt ryggraden.

Mobilisering                                                                                                              En mjukare och försiktigare teknik som används för att öka rörligheten på lederna. Det skiljer sig från manipulation och används hos patienter som föredrar det samt de som behöver en mjukare behandlings form.

Activator
En teknik som tillämpas med ett litet handinstrument i stället för manuell
manipulation. Aktiveraren används på t.ex. i situationer där man inte vill manipulera nacken, med personer med benskörhet, ibland behandling av barn, akuta patienter med tendens till inflammation eller andra patienter som föredrar detta framför manuell manipulation.

Triggerpunkt Terapi
En mjukdelsbehandling på speciella punkter, s.k. triggerpunkter. Dessa
är ömmande punkter, ofta med strålningssmärta till andra kroppsdelar.

Återbesöket

Ett kortare besök där du berättar vad som hänt sedan sista gången ni sågs – har du följt kiropraktorns råd?
Hur har besvären förändrats? Kiropraktorn fortsätter att undersöka och behandla de leder och muskler som inte fungerar normalt, så din kropp får de bästa förutsättningarna att läka.
I behandlingsplanen ingår när så behövs träningsprogram, ergonomisk rådgivning och egenvård för att du själv skall kunna vara aktiv i läkningsprocessen samt för framtida kontroll av området.

Treatment of the neck

An important question has been taken up for all professionals where the positioning of the neck is manuevered during a treatment. This includes surgery to the mouth, throat or neck, massage or manuell therapy to the neck.  In patients with a rare predisposition to a particular vascular problem, these different procedures  can compromise circulation when the head is rotated and extended.  In our clinic we have changed our methods to address cervical spine pain. For the majority of patients, we no longer use the traditional techniques of cervical manipulation where the neck is rotated and extended. This is reserved for those patients that have no risk factors and who choose to have this type of treatment. Otherwise we use other manual techniques  and a device called an activator which increases the mobility in the joints without extreme neck positioning. Patients find this technique comfortable and effective.

Activator
En teknik som tillämpas med ett litet handinstrument i stället för manuell
manipulation. Den används t.ex. i situationer där man inte vill manipulera nacken, med personer med benskörhet, ibland behandling av barn, akuta patienter med tendens till inflammation eller andra patienter som föredrar detta framför manuell manipulation.

Patienten ska lära sig hur de ska sköta sina skador

En viktig del av behandling är att lära sig hur man sköter ett problem område. Detta gäller hur man undviker att belasta skadan, vad är lämplig ergonomi och hur man aktiverar stabiliten kring leden utan att belasta den.

Kiropraktisk behandling påverkar hur kroppen tolkar hjärnans signaler

Kiropraktik är en unik behandlingsform som påverkar nervsystemets funktion. Nu har vi tack vare forskningen kunnat förklara vad det är som gör att kiropraktik fungerar. Den kiropraktiska behandlingen underlättar för hjärnan att bearbeta det sensoriska informationsflödet från våra leder och muskler. Hjärnan har lättare att integrera informationen och kan reagera snabbare och effektivare. Den kiropraktiska behandlingen av lederna i ryggen återställer den normala funktionen vilket i sin tur gör att hjärnan tolkar informationen bättre.

Vi ser detta dagligen i praktiken, patienter med rygg/nack besvär har sämre balans, snubblar lättare, har sämre koordination samt en tendens att tappar saker. När rygg/nack besväret stabiliseras har dessa patienter inte alls samma svårigheter med koordination och balans. Det är via forskning i neurofysiologi man har kunnat förstå mekanismen av det vi ser i praktiken.

Kiropraktisk behandling är även förebyggande av ont i rygg/nacke av samma anledning. När leder och muskler fungerar normalt i rygg/nacke kommer hjärnan att styra och aktivera hållningsmusklerna snabbare och mer korrekt i samband med rörelse och aktiviteter. Forskningen har också visat att den kiropraktiska behandlingen påverkar även lillhjärnans funktion.
För den äldre patient kan kiropraktisk behandling minska risken för att ramla eftersom den förbättrar informationsflödet från nervsystemet vilket förbättrar hjärnans förmåga att styra kroppen, framförallt känsla av position i vristen.

Vad betyder allt detta för oss i vardagen?

Patienter som har haft ont i ryggen/nacken länge får inte rätt information från den delen av ryggen/nacken som gör i sin tur att kroppen svarar med felaktiga rörelse mönster. Behandling av kiropraktorn minskar risk för kronisk smärta och förbättra kommunikation mellan kroppen och hjärnan samt omgivningen.

Håll dig aktiv!

Människokroppen är skapt för rörelse och aktivitet. Denna sanning har varit utgångspunkten för kiropraktisk teori och metod i över 100 år. Den gängse uppfattningen var länge att sängläge var den bästa behandlingen för många besvär, till exempel ryggont. Idag vet vi genom forskning att det är fortsatt aktivitet som påskyndar tillfrisknandet och leder till att patienten blir snabbare fri från symptom.

Kiropraktisk justering

När man får kiropraktisk behandling använder kiropraktorn oftast sina händer för att på ett mjukt sätt återställa en normal funktion i dåligt fungerande leder. Som en följd kan leder o muskler arbeta bättre och smärtorna kan minska eller försvinna.

Den legitimerade kiropraktorn är specialist på kiropraktisk justering, även kallat manipulation, som är den vanligaste behandlingsmetoden inom kiropraktiken. Vid en kiropraktisk justering frigörs en låst led med en snabb och precis rörelse. Den snabba, passiva töjningen av strukturerna omkring leden medför en omedelbar reflektorisk avslappning av spänd muskulatur.
Det kan höras ett klickljud när ledytorna separerar, vilket beror på att en gasbubbla frigörs i leden. Behandlingsmetoden är dokumenterad, säker och effektiv om den utförs av en legitimerad kiropraktor med internationellt godkänd utbildning. Behandlingstekniken varierar beroende på patientens ålder. De yngsta och de äldsta patienterna behandlas med mjukare tekniker.

Även metoder som mobilisering av leder samt töjning och triggerpunktsbehandling av muskler är vanliga vid kiropraktisk behandling.

Referenser

Herman PMVernon HHurwitz ELShekelle PGWhitley MDCoulter ID. 2020. Clinical Scenarios for which Cervical Mobilization and Manipulation Are Considered by an Expert Panel to be Appropriate (and Inappropriate) for Patients with Chronic Neck Pain. Clin J Pain. doi: 10.1097/AJP.0000000000000800.

Moser NMior SNoseworthy MCôté PWells GBehr M, Triano J.2019. Effect of cervical manipulation on vertebral artery and cerebral haemodynamics in patients with chronic neck pain: a crossover randomised controlled trial. BMJ Open. 2019 May 28;9(5):e025219. doi: 10.1136/bmjopen-2018-025219.

Lelic D, Niazi IK, Holt K, Jochumsen M, Dremstrup K, Yielder P, Murphy B, Drewes AM, Haavik H. 2016. Manipulation of Dysfunctional Spinal Joints Affects Sensorimotor Integration in the Prefrontal Cortex: A Brain Source Localization Study. Neural Plast.2016:3704964. doi: 10.1155/2016/3704964.

Haavik H, Murphy B. 2010. Exploring the Neuromodulary Effcts of the Vertebral Subluxation and Chiropractic Care. Chiropractic Journal of Australia. Vol 40(7).

Haavik H, Murphy B. 2012. The role of spinals manpulation in addressing disordered sensorimotor integration and altered motor control. Journal of Electormyography and Kinesiology.

Brumagne et al. 2000. The role of paraspinal muscle spindles in lumbosacral position sense in individuals with and without low back pain. Spine;25(8)989-94.

Brumagne et al. 1999. Effect of paraspinal muscle vibration on position sense of the lumbosacral spine. Spine; 1;24(13):1328-31.

Armstrong B, McNair B, Taylor P. 2008. Head and neck position sense. Sports Med. 2008;38(2):101-17.