Sue och Björn

Kiropraktorer Sue Weber och Björn Hellstenius

Vi har en internationellt godkänd utbildning med titeln ”Doctor of Chiropractic”. I vårt fall har vi en 4-årig högskoleutbildning i USA. I Sverige är vi legitimerade av socialstyrelsen och vår utbildning är godkänd av Högskoleverket. Vi är medlemmar i LKR, legitimerade kiropraktikers riksorganisation. Vår bakgrund med hög akademisk kompetens borgar för god och säker behandling. Vår strävan är att följa patienten från diagnos till behandling och uppföljning med instruktioner hur patienten ska förebygga återfall.

Vanliga anledningar till besök hos oss är att man har besvär i nacke, rygg, arm, ben, knä, fot, höft, huvud och/eller bröstkorg. Vid första besöket tar kiropraktorn anamnes, patienten beskriver sina besvär och sin sjukhistoria. Därefter undersöks patienten grundligt. Efter detta förklarar kiropraktorn vad som är anledning till besvären och går vidare med behandling om patienten har ett problem som kan behandlas med kiropraktik. I annat fall hänvisas patienten till fortsatt utredning hos annan vårdgivare. Kiropraktorns behandling sträcker sig även utanför kliniken. Man diskuterar även de faktorer som kan vara bidragande till besväret. I de fall som arbetsuppgifter eller vardagsaktiviteter påverkar instruerar kiropraktorn i ergonomi, arbetspositioner och hur man skall använda kroppen i vardagen. En viktig del av behandling är personliga instruktioner hur patienten ska träna för att stabilisera problem området och förebygga återfall. Vi har ett nära samarbete med husläkare, ortopeder samt sjukgymnaster, för att våra patienter skall få den bästa möjliga vården.

Ring oss på telefon 08-638 06 68