Historik

Manuell behandling är en av mänsklighetens äldsta behandlingsmetoder med rötter ända tillbaka till Hippokrates. Manuell behandling av sjukdom har förekommit i väldigt många kulturer. T.ex. Lät indianer barn gå på ryggraden på den sjuke för att förbättra läkeprocessen.
Kiropraktiken grundades år 1895 i USA av Daniel D. Palmer. Han behandlade vaktmästaren Harvey Lillard som varit döv i 17 år, efter ett fall från ett höloft. Efter kiropraktiska behandlingar återfick Lillard hörseln och folk vallfärdade till Palmer för att få behandling. Palmers teori gick kortfattat ut på att störningar i ryggraden var orsaken till alla sjukdomar, och att dessa kunde botas med manipulation av ryggraden. D.D. Palmer startade den första utbildningen för kiropraktorer och hans son B.J. Palmer tog över och utvecklade kiropraktiken.
Den moderna kiropraktiken har inte samma syn på orsaken till sjukdomar som D.D. Palmer. Kiropraktik har spritt sig över världen och finns nu i 26 länder, varav 18 i Europa. LKR, Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation, grundades i Sverige 1936. LKR medlemmar är nu meraen organisation som har medlemmar med olika utbildnings nivåer. Kiropraktorer med utländska utbildning är experter på funktionella störningar i rörelseorganen där hjälp till självhjälp med livsstilsfrågor är av avgörande betydelse.

Forskning & utveckling

New Guidelines for the Treatment of Low Back Pain 2017
The American College of Physicians (ACP) has presented guidelines for the treatment of low back pain based on the scientific evidence and provides clinical recommendations on noninvasive treatment of low back pain. The study has evaluated outcomes such as reduction or elimination of low back pain, improvement in back-specific and overall function, improvement in health-related quality of life, reduction in work disability, return to work, global improvement, number of back pain episodes or time between episodes, patient satisfaction, and adverse effects. The recommendations for all physicians treating patients with low back pain, whether acute or chronic conditions, was to avoid prescription of pharmacological agents and instead recommend spinal manipulation. For patients with chronic low back pain, besides spinal manipulation, other non-pharmalocgial recommendations are appropriate exercises to activate the core muscles, acupuncture, mindfulness, relaxation techniques among others. As a chiropractic physician, treatment of low back pain varies depending on the diagnosis. Critical to all patients is understanding the reason for the pain, and then learning what is neutral posture, how to activate the core to support it and then doing appropriate exercises to slowly strengthen the core with out straining it. Treatment techniques vary from deep soft tissue, gentle mobilising, activator technique (an instrument used apply a graded force to a joint, particularly when low force techniques are indicated) and manipulative joint techniques appropriate to the patients size and condition. Choose a Chiropractor whose education provides skills in diagnosis so the cause of the problem is treated and not the symptoms.


Kiropraktik är effektiv och säker vård.

Mycket forskning har gjorts omkring kiropraktik och dess effekt de senaste 20 åren och den blir starkare för varje år som går. Effectiveness of manual therapies: the UK evidence report. Forskningen har hittills främst riktat in sig på rygg- och nack relaterade problem. Resultaten visar att kiropraktik är en mycket effektiv och säker behandling för att må bra i rygg och nacke. Den behandlingsmetod som anses mest effektiv är den kiropraktiska behandlingen s.k. manipulation/mobilisering, d.v.s. justering av låsta leder (som vi kallar det i vårt dagliga arbete).
Statens beredning för medicinsk utveckling (SBU) http://www.sbu.se/, kom 2000 med en rapport som kallas ”Ont i ryggen, ont i nacken” där vi kan läsa följande om kiropraktik:
Det finns bevis för att manipulation ger smärtlindring vid akuta och kroniska ryggbesvär.
• Det finns bevis att manipulationsbehandling av kronisk ländryggssmärta ger bättre lindring än vanligt omhändertagande av allmänläkare, sängläge, smärtstillande medicin och massage.

En europeisk kommission bestående av multidisciplinära team där bl.a. läkare, sjukgymnaster och kiropraktorer ingick, gav 2004 ut riktlinjer för effektiv och säker behandling av akuta och kroniska ländryggsmärtor. I dessa riktlinjer är manipulationsbehandling, utförd av kompetent person, en viktig del i behandlingen. Se http://www.backpaineurope.org/.