Vissa dagar kan det vara svårt att komma fram till receptionen, skicka gärna en email till oss så  hör vi av oss så fort vi kan: sue@kirotaby.se, bjorn@kirotaby.se

Välkommen till Sue Weber och Björn Hellstenius på Täby Kiropraktor Klinik. Ryggont är ett av de vanligaste besvären hos de patienter som kommer till kliniken. Ryggproblem kan ge upphov till smärta i ryggen, smärta i benet, dvs ischias och/eller ibland bara ont i foten. Nackstelhet och nackspärr är också vanliga problem. Nackbesvär kan även ge upphov till huvudvärk, smärta i armen, handen och ibland yrsel. Utöver rygg o nacke hjälper vi dessa patienter med besvär i knän, fötter, höfter, handleder, axlar och armbågar. Förutom besvär med ryggraden, behandlar vi ofta idrottsskador. Idrottsskador uppstår både med vuxna och barn och är till och med  vanliga hos barn och ungdomar. Hos den gruppen är kunskap om kroppens utveckling i samband med undersökning och behandling väldigt viktig. Vi har adekvat utbildning och tar emot barn i alla åldrar. Barn i alla åldrar, även spädbarn tas emot och Sue har genomgått specialistutbildning i den typen av undersökning och behandling. Utbildningsnivån varierar kraftig bland terapeuter i Sverige. Alla har inte kunskap att diagnostera orsaken till dina besvär. Hos oss är du i trygga händer. Vi tar hand om hela dig! Förutom behandling, jobbar vi med patienten att hitta övningar som är anpassad för just deras kropp. Målet är att patienten lär sig hur de ska sköta sig så de blir starka och mindre utsatt för skador.

Vad är kiropraktik?

Kiropraktik är ett verksamhetsområde som avser diagnostik, behandling och förebyggande av funktionella besvär i leder, muskler och nervsystem som kallas “neuromusculoskeletal system”. Kiropraktisk teori utgår från att störningar i en av ryggradens leds rörlighet påverkar nervsystemet och muskler, detta ger upphov till olika besvär och smärttillstånd.

Kiropraktik är en unik behandlingsform som påverkar nervsystemets funktion. Nu har vi tack vare forskningen kunnat förklara vad det är som gör att kiropraktik fungerar. Den kiropraktiska behandlingen underlättar för hjärnan att bearbeta det sensoriska informationsflödet från våra leder och muskler. Hjärnan har lättare att integrera informationen och kan reagera snabbare och effektivare. Den kiropraktiska behandlingen av lederna i ryggen återställer den normala funktionen vilket i sin tur gör att hjärnan tolkar informationen bättre.

Vi ser detta dagligen i praktiken, patienter med rygg/nack besvär har sämre balans, snubblar lättare, har sämre koordination samt en tendens att tappar saker. När rygg/nack besväret stabiliseras har dessa patienter inte alls samma svårigheter med koordination och balans. Det är via forskning i neurofysiologi man har kunnat förstå mekanismen av det vi ser i praktiken.

Kiropraktisk behandling är även förebyggande av ont i rygg/nacke av samma anledning. När leder och muskler fungerar normalt i rygg/nacke kommer hjärnan att styra och aktivera hållningsmusklerna snabbare och mer korrekt i samband med rörelse och aktiviteter. Forskningen har också visat att den kiropraktiska behandlingen påverkar även lillhjärnans funktion.

För den äldre patient kan kiropraktisk behandling minska risken för att ramla eftersom den förbättrar informationsflödet från nervsystemet vilket förbättrar hjärnans förmåga att styra kroppen, framförallt känsla av position i vristen.

De akademiskt utbildade kiropraktorerna är organiserade i nationella yrkesförbund, den svenska organisationen heter Legitimerade kiropraktorers riksorganisation, LKR. De nationella förbunden är medlemmar i regionala organisationer, som European Chiropractors Union (ECU) och World Federation of Chiropratic (WFC). WFC är medlem i Världshälsoorganisationen, WHO, och dess organ för medicinsk vetenskap, Council of International Organisations for Medical Science (CIOMS).

Kiropraktik är det tredje största primärvårdsyrket i världen. Legitimation för yrket finns i 26 länder. Legitimation i dessa länder ställer krav på utbildning för behörighet och fastställer kiropraktorns roll som primärvårdsinstans. Kiropraktorer som har den internationellt godkända utbildningsnivån är de enda kiropraktorer som tillåts att bli medlemmar i LKR i Sverige. I Sverige finns i dagsläget många aktiva legitimerade kiropraktorer. Av dessa är endast en minoritet organiserade i Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation dvs LKR. (http://www.lkr.se/).

Vad är då skillnaden mellan kiropraktorer som är medlemmar i LKR å ena sidan och kiropraktorer som inte är det och naprapater å den andra?
Kort sagt är det utbildningsnivån som skiljer. Kiropraktorer i Sverige som är medlemmar i LKR har en internationellt godkänd utbildning på högskolenivå. Denna utbildning ger oss kompetens att differential-diagnostisera, d.v.s. komma fram till vad som orsakar besvären. Därefter antingen behandlar vi patienten och/eller remitterar patienten vidare till lämplig vårdgivare om detta behövs. Vi jobbar med en helhetssyn där vi kontrollerar att kroppens mekaniska funktioner och patientens aktiviteter i dagliga livet fungerar ihop. Vi behandlar muskler, leder och bindväv och jobbar med ergonomi samt hälsofrämjande aktiviteter som träning o kost. Vi undervisar patienten i ergonomi och lämpliga övningar för att rehabilitera så kroppen stabiiliseras. Målet är att patienten ska lära sig hur de ska sköta sin kropp och hälsa.

Högskoleverkets rapport

Två av de mest återkommande frågorna man får på mottagningen är:
Vad är skillnaden mellan er och naprapater?
Är det skillnad på en utlandsutbildad kiropraktor och en som är utbildad i Sverige?

Det finns en akademisk skillnad!
För att bli medlem i LKR, legitimerade kiropraktorers riksorganisation, krävs att man fått sin utbildning på en av LKRs godkända högskolor. Någon sådan finns tyvärr inte i Sverige. Utlandsutbildade kiropraktorer har en gedigen akademisk utbildning med 5 års heltidsstudier. De av LKR godkända kiropraktorutbildningarna finns bl.a. i Danmark: Odense, Syddansk Universitet och England: Bournemouth, AECC samt vid olika college i Europa och USA. För att säkerställa att utbildningarna håller en hög akademisk nivå måste de ackrediteras av de fristående ackrediteringsorganen ECCE i Europa alt CCE i USA.

Högskoleverket (HSV) fick regeringens uppdrag 2001 att utvärdera den Skandinaviska Kiropraktorhögskolan och Naprapathögskolan i samverkan med Socialstyrelsen. Den nästan 100 sidiga rapporten kom december 2004. Bedömarnas slutsats är att ingen av utbildningarna ligger på högskolenivå. Den Skandinaviska Kiropraktorhögskolan har underkänts även av ECCE.

Forskning & utveckling

New Guidelines for the Treatment of Low Back Pain 2017
The American College of Physicians (ACP) has presented guidelines for the treatment of lowback pain based on the scientific evidence and provides clinical recommendations on noninvasive treatment of low back pain. The study has evaluated outcomes such as reduction or elimination of low back pain, improvement in back-specific and overall function, improvement in health-related quality of life, reduction in work disability and return to work, global improvement, number of back pain episodes or time between episodes, patient satisfaction, and adverse effects. The recommendations for all physicians treating patients with lowback pain, whether acute or chronic conditions, was to avoid prescription of pharmacological agents and instead recommend spinal manipulation. For patients with chronic lowback pain, besides spinal manipulation, other nonpharmalocgial recommendations are appropriate exercise training to activate the core muscles, acupuncture, mindfulness, relaxation techniques among others. As a chiropractic physician, treatment of lowback pain varies depending on the diagnosis. Critical to all patients is learning what is neutral posture, how to activate the core to support it and then appropriate exercises to slowly strengthen the core with out straining it. Techniques vary for treatment from deep soft tissue, gentle mobilising, activator technique (an instrument used apply a graded force to a joint, particularly when low force techniques are indicated) and manipulative joint techniques appropriate to the patients size and condition. Choose a Chiropractor whose education provides skills in diagnosis so the cause of the problem is treated and not a symptom.
Kiropraktik är effektiv och säker vård.

Mycket forskning har gjorts omkring kiropraktik och dess effekt de senaste 20 åren och den blir starkare för varje år som går. Effectiveness of manual therapies: the UK evidence report. Forskningen har hittills främst riktat in sig på rygg- och nack relaterade problem. Resultaten visar att kiropraktik är en mycket effektiv och säker behandling för att må bra i rygg och nacke. Den behandlingsmetod som anses mest effektiv är den kiropraktiska behandlingen s.k. manipulation/mobilisering, d.v.s. justering av låsta leder (som vi kallar det i vårt dagliga arbete).
Statens beredning för medicinsk utveckling (SBU) http://www.sbu.se/, kom 2000 med en rapport som kallas ”Ont i ryggen, ont i nacken” där vi kan läsa följande om kiropraktik:
Det finns bevis för att manipulation ger smärtlindring vid akuta och kroniska ryggbesvär.
• Det finns bevis att manipulationsbehandling av kronisk ländryggssmärta ger bättre lindring än vanligt omhändertagande av allmänläkare, sängläge, smärtstillande medicin och massage.

En europeisk kommission bestående av multidisciplinära team där bl.a. läkare, sjukgymnaster och kiropraktorer ingick, gav 2004 ut riktlinjer för effektiv och säker behandling av akuta och kroniska ländryggsmärtor. I dessa riktlinjer är manipulationsbehandling, utförd av kompetent person, en viktig del i behandlingen. Se http://www.backpaineurope.org/.

Historik

Manuell behandling är en av mänsklighetens äldsta behandlingsmetoder med rötter ända tillbaka till Hippokrates. Manuell behandling av sjukdom har förekommit i väldigt många kulturer. T.ex. Lät indianer barn gå på ryggraden på den sjuke för att förbättra läkeprocessen.
Kiropraktiken grundades år 1895 i USA av Daniel D. Palmer. Han behandlade vaktmästaren Harvey Lillard som varit döv i 17 år, efter ett fall från ett höloft. Efter kiropraktiska behandlingar återfick Lillard hörseln och folk vallfärdade till Palmer för att få behandling. Palmers teori gick kortfattat ut på att störningar i ryggraden var orsaken till alla sjukdomar, och att dessa kunde botas med manipulation av ryggraden. D.D.Palmer startade den första utbildningen för kiropraktorer och hans son B.J.Palmer tog över och utvecklade kiropraktiken.
Den moderna kiropraktiken har inte samma syn på orsaken till sjukdomar som D.D.Palmer. Kiropraktik har spritt sig över världen och finns nu i 26 länder, varav 18 i Europa. LKR, Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation, grundades i Sverige 1936. LKR medlemmar är experter på funktionella störningar i rörelseorganen där hjälp till självhjälp med livsstilsfrågor är av avgörande betydelse.

Kiropraktiska Patienter

Vi behandlar patienter I alla åldrar, från spädbarn till pensionärer. Man anpassar behandlingstekniken efter patientens ålder och utveckling. Alla mår bra av att kroppen fungerar optimalt.
Med en helhetssyn på hälsa tar vi hänsyn till först och främst hur just din kropp fungerar. Det är inte alltid smärtområdet som är den del av kroppen som är orsak till smärtan. Till exempel kan ett problem med fotleden orsaka felaktig belastning och bidra till ont i ryggen. Ett problem med bäckenets funktion kan ge smärta i ett helt normalt fungerande knä, på grund av den snedbelastning som bäckenstörningen ger upphov till. Genom att titta på hela kroppen kan man hjälpa patienten hitta balans i sitt muskel- o ledsystem.
Råd och instruktioner om hur man skall bete sig i sin vardag på jobbet och i hemmet är en viktig del av behandlingen. Vilket även individuellt anpassade träningsråd, ergonomi i vardagen samt kost och näringsråd är. Målet är att finna de olika faktorer som påverkar patienten negativt och korrigera dem.

CHIROPRACTIC behandling är anpassad efter åldern och utveckling!

behandling infant

behandling infant