Skip to main content

Musculoskeletal Injuries in Children

Injuries seen in children are different than those seen in adults due to the nature of the developing musculoskeletal system. The skeleton is forming, the joints are developing and the ligaments are more elastic. There is a higher ratio of cartilage to bone until the bones and joint mature which makes them less stable and more susceptible to injury with a given force.  The area from which the bone grows is most susceptible to injury with trauma in a child. In the healthy adult, the bones are stronger and more stable, so injury occurs more commonly where the ligaments attach to the bone.  Contrary to popular thought, many musculoskeletal injuries sustained in childhood persist as a weakness into adulthood and are one of the reasons why some people develop chronic pain. One contributing factor to injuries in children is the specialization of training in one sport early on, training all year round and training competitively before the musculoskeletal system is developed. Children are more susceptible to injury during a growth spurt and training needs to be adapted during this period to avoid a permanent injury. Injuries to the discs are common in children and seen among more often among athletes with high impact sports and sports with repetitive bending and twisting. (Hebert et al. Eur Spine J. 2019. Pubertal development and growth are prospectively associated with spinal pain in young people (CHAMPS study-DK). It is of critical importance to make a correct diagnosis in the injured child, treat them appropriately and modify activities.

Idrottare

En idrottare är allt från barn som lär sig en sport, ungdomar som tränar, vuxna som tävlar till vuxna och äldre som håller sig igång. Som ung är det viktig att träningen är anpassad efter ålder, detta för att minimera risken för skada. Björn är engagerad som tränare och kiropraktor för barn från sex åringar och uppåt i ålder i båda hockey och fotboll och har utbildning som fokuserar på förebyggande av skada och ålders anpassade träning. Senaste forsking från Danmark visar tydligt att barn klarar sig bättre från allvarliga idrottsskador genom att inte specialisera sig för tidigt. Helst ska man träna olika sporter medan kroppen utvecklas. Läs mer här idrottare
Hur gör vi barnens aktiviteter mindre farliga? Barn och Idrott Tänk på att när barn växer är skelettet känsligt för skador. Risken för skada är högre i början av säsongen i samband med en kraftig ökning av träning. Tränings läger med en intensiv ökning i tränings mängd kan överbelasta det muskuloskeletala systemet under en växt spurt. För mycket träning kan skada skelettet som är under utveckling. Smärta under eller efter träning ska tas på allvar och kan vara tecken på en överbelastningsskada som kan behöva behandling samt ändring av träningsform. Barn som får en skada ska få råd hos oss hur man ska lägga upp träning så skadan avlastas och blir stabil. Man ska söka hjälp hos en kiropraktor som är utbildad i undersökning och behandling av barn. Studsmatta: Felaktig användning av studsmattor är ett växande bekymmer för akutmottagningar. Det är viktigt att man tar tid att sätta upp mattan på rätt sätt. Den ska stå på platt mark med gott utrymme. Man ska ha nät runt om studsmattan. Den ska absolut inte stå i närheten av träd, sten eller liknande som man kan ramla på. Helst ska man studsa ensam och fler än 2 åt gången avråds starkt. Olyckor kan vara allvarliga med livslånga konsekvenser. Om barnet landar fel och får ont i ryggen eller nacken, använd kyla i första hand som behandling. Klicka här att hitta råd för behandling med kyla. Många gör sig illa när de kliver av mattan, ta det sakta och hoppa inte ner. Skador som inte är allvarliga, bör behandlas hos oss så fort som möjligt. Cykling: Nu när barnet har cyklat ett tag kan det vara lämplig att ge cykeln en genomgång. Kolla bromsarna, luft trycket i däcken och olja kedjan. Om barnen har cyklat mycket, lämna in cyklarna på service. Använd hjälm så klart! Allvarliga skall skador går att undvika. Hur vet ni att cykeln passar barnen när de har en växt spurt? När barnet sitter på cykeln och har foten längst ner på pedalen, ska barnets knä vara något böjt. Vanligaste är att man måste man höja sadeln för att cykeln ska passa. Man kan även höja styret så att cykeln passar bättre. Välj helst cykelvägar för att undvika trafiken. Skateboard och Rollerblades: Tänk på att barnen ska använda en hjälm när de åker. Knä och armbågsskydd kan vara lämpliga också, särskilt om de är nybörjare. Se till att de åker i ett område fritt från trafik och grus. Med mer komplicerad åkning (ramp och rails) är hjälmen extra viktig för att undvika skallskador. Med mindre skadar är kyla lämplig för behandling. Fotboll: Tänk på att när barnet växer är skelettet känslig för skador. Risken för skada ökar i början av säsongen med en kraftig ökning av träning. Barn med återkommande skador ska undersökas och behandlas. Stretching innan träning är viktig för barn som har haft en skada.