Sue Weber Hellstenius

Sue studerade först basmedicin och sedan Kiropraktik i USA till Doctor of Chiropractic vid Western States Chiropractic College (numera University of Western States) 1988. Hon har fortsatt sin utbildning i England vid Anglo-European College of Chiropractic och fortbildat sig i pediatrik, diagnostik och behandling av barn och gravida. Sue forsätte vidare med en Masters utbildning i England på högskolenivå (University of Bournemouth/ Anglo-European University College of Chiropractic). Hon har en position i fakultet av Royal College of Chiropractic i England, samt i European Academy of Chiropractic där hon leder en expert grupp i pediatrik. Sue undervisar internationellt och tar emot barn från födelsen och uppåt under uppväxten. Här kan du läsa en sammanfattning på svenska och den publicerade forskningen på engelska:

Björn Hellstenius

Björn påbörjade sina kiropraktiska studier på New York Chiropractic College i USA, avslutade och tog examen som Doctor of Chiropractic vid Western States Chiropractic University College i Portland, Oregon 1989. Björn har fortsatt att bredda sin utbildning med QiGong och har de sista åren fokuserat på rehabilitering o stabilitetsträning för ungdomar och vuxna.

Vi är legitimerade kiropraktorer med akademisk titel Doctor of Chiropractic (DC).  Vi har 5 års utbildning på högskola nivå och är utlandsutbildade (USA) vid en internationellt godkänd kiropraktorskola, Western States Chiropractic University College. Vi tillhör Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR). Vidare tillhör LKR den europeiska kiropraktorunionen, ECU och den kiropraktiska världsfederationen, WFC. WFC är medlem i Världshälsoorganisationen, WHO, och dess organ för medicinsk vetenskap.

Med vår utbildning kan vi diagnostisera olika typer av neuro-muskulo-skeletala problem, men även känna igen allvariga sjukdomar.  Vi samarbetar med husläkare, ortopeder, neurologer och sjukgymnaster för att nå bästa långsiktiga resultat med patientens problem.

CV and published papers

Curriculum Vitae Sue A. Weber 2023

The changing phenotypes of migraine headache from infancy to adolescence

Differentiating headaches in children part II

Nacksmärta/Huvudvärk hos svenska mellanstadie elever och kopplingen till felaktigt rörelsemönster i halsryggen

Recurrent neck pain and headaches in preadolescents associated with mechanical dysfunction of the cervical spine

Parent proxy and preadolescent report of pain and trauma

Identifying the pregnant patient at high risk for stroke; recommendations for safe and effective manual therapy.

Headache and/or Neck Pain in Preadolescents: Provoking factors

Trauma and Pain in the Child: Reporting of the parent and the child

Headache and/or Neck Pain in Preadolescents: Correlation between pain scale ratings and disability in activities of daily living

Is Infant Colic an Allergic Response to Cow’s Milk? What is the evidence?

Consultation with the World Health Organization recommending non-pharmacological alternatives for infants and children