En idrottare är allt från barn som lär sig en sport, ungdomar som tränar, vuxna som tävlar till vuxna och äldre som håller sig igång. Som ung är det viktig att träningen är anpassad efter ålder, detta för att minimera risken för skada. Björn är engagerad som tränare och kiropraktor för barn från sex åringar och uppåt i ålder i båda hockey och fotboll och har utbildning som fokuserar på förebyggande av skada och ålders anpassade träning. Senaste forsking från Danmark visar tydligt att barn klarar sig bättre från allvarliga idrottsskador genom att inte specialisera sig för tidigt. Helst ska man träna olika sporter medan kroppen utvecklas.

Behandling av den skadade idrottaren sker i flera steg. Först måste man ha kunskap för att diagnostisera problemet, vilket betyder att man måste förstå vad som är fel. Behandlingen har som mål att återställa funktionen, främja läkningen av den skadade vävnaden och sedan lära ut övningar som stabiliserar området. Stabilitet i bålen är grunden till balansen och kontroll i hela kroppen. Stabilitetsträning av bålen hör till träningen i alla åldersgrupper och alla sporter. För de som redan har haft nack- eller ryggbesvär är råd om lämplig träning viktig så man inte överanstränger det skadade området. Det är viktigt att titta på hela idrottaren. Förutom rygg eller nackbesvär är det vanligt med axel, arm, handled, höft, knä, fot eller ljumsksmärta hos idrottare. Det är viktigt att titta på hela individen och inte bara symtom området. Vid knä besvär eller lårmuskelproblem är det även viktigt att titta på bäcken, höft o ländrygg, (se nedan). När hela kroppen fungerar optimalt, kan man prestera maximalt. Råd om kost och näring är viktig för alla som tränar flera gånger i veckan.

Skador som idrottaren drabbas av orsakar både personligt lidande och kan även leda till mycket tid borta från spelet eller idrotten samt vara ett hinder för andra aktiviteter.  Det finns tyvärr en hög frekvens av återfall för idrottsskador.

Den traditionella behandlingen har visat sig långt från tillräcklig och har saknat en helhets bild.  Studier där kiropraktorer har varit delaktiga i behandlingen har visat stora framsteg.  Det har visat sig att fördelen var kiropraktorns helhetssyn och att de är kompetenta att behandla hela individen. Skillnaden på kiropraktor behandling och traditionell sjukgymnastbehandling var att kiropraktorn undersökte o behandlade även rygg och bäcken på de patienter som hade  problem med lår, knä och fot.  Studien visade även att kiropraktisk behandling är effektiv som förebyggande behandling av idrotts skador. Studien visade att många av de idrottare som drabbas av lår och knä skador har också problem med ryggen. Behandling av ryggen var en viktig komponent och bidrog till en positiv utveckling av läknings förloppet av  både knä och lårskador.

I USA, Canada och England har många av elitlag kiropraktorer som anställda för att behandla sina spelare. Även på OS ingår kiropraktorer i behandlingsteamet av olympierna hos flera nationer.


Referenser:

Hoskins W, Pollard H. (2010). The effect of a sports chiropractic manual therapy intervention on the prevention of back pain, hamstring and lower limb injuries in semi-elite Australian rules footballers: A randomized controlled trial. BMC Musculoskeletal Disorders;11:64. http//www.biomedcentral.com/147-2474/11/64.

Goldman EF, Jones DE. (2010) Interventions for preventing Hamstring injuries. CochraneDatabase of systematic reviews2010, issue 1, art no.: CD006782. DOI: 10.1002/14651858.CD006782.pub2.

Resumé; Sports Chiropractic 2010-06-12