Numera finns det inga restriktioner för en Leg. Kiropraktor att behandla barn, men man ska välja en Kiropraktor som har utbildat sig utomlands och studerat vidare i området (Pediatrics). Rektorn av den Svenska Kiropraktor skolan har nu uttalat sig i bohusläns tidningen (Nov, 2019). Hon är tydlig med att kiropraktorer utbildade i Sverige har ingen utbildning eller kompetens att behandla barn under 12 år. Därför avråder hon Svenska utbildade kiropraktorer starkt att ta mot barn.

I Sverige, har Sue Weber den längsta högskola utbildningen (utomlands) och mest erfarenhet när det gäller undersökning, diagnostik (vad är problemet) samt behandling av barn. Hon undervisar andra kiropraktorer i undersökning och behandling av barn. Välkomna!

Den nyaste forskning visar tydlig att kiropraktisk behandling av spädbarn minskar antal timmar av gråtande, är mycket säkert och att föräldrar är mycket nöjda (99.7%). Det visar sig att kiropraktisk behandling har bättre effekt än akupunktur.  Rapporten nu avråder akupunktur på spädbarn. (An overview of systematic reviews of complementary and alternative therapies for infantile colic, Perry, 2019).

Det finns bevis att barn som gråter mycket och samtidigt har problem med ryggens leder kan behandlas effektivt med kiropraktik (många har fått diagnosen spädbarns kolik). Behandlingen är anpassad för barnens ålder och är mjuk och försiktig. Spädbarns behandling hos en Kiropraktor är vanlig i många länder och har visat sig vara ofarlig samt 97% av föräldrarna var mycket nöjda med behandlingen. Bieffekterna har studerats och det vanligaste är att barnet sover bättre. Lä mera på följande länken. Colic (kolik) and Chiropractic

Hur vet jag att mitt barn har ett problem som kan behandlas med kiropraktik?

Tecken på att barnet kan behöva behandling är att barnet ligger gärna på ett visst sätt, att de inte rör sig liksidigt. Både armar och ben ska rör sig ungefär lika mycket. Barnet ska inte ligga i en båge, eller vänder sig hela tiden tillbaka till ena sida. Om barnet inte är bekväm att ligga själv på mage eller rygg är det tecken på ett problem och dessutom viktig för utveckling. Barnet ska kunna ligga stabil på magen och rygg och inte välta sig över.  Om nacken gör ont kan det vara strulig med amning eller kan barnet upplevas som otröstlig framförallt på kvällen.  En del kan även få magbesvär. Andra tecken kan vara att barnet drar eller river sig i ansiktet eller huvudet. En del barn som inte mår bra har ett enormt behov av att suga och de vill amma eller suga konstant, och detta kan berör på att det ända som ger tröst är amning . Läs mer om amning och sugsvårigheter här.

Dessa mekaniska störningar kan ge upphov till en mängd andra symtom hos barnet. T.ex. barnet är svårt att trösta, barnet vill inte ligga på rygg eller på mage, barnet vaknar skrikande och/eller barnet sover oregelbundet. Dessa barn får ofta diagnosen spädbarnskolik. Tecken att det kan vara mekaniska orsaker till besvären är att barnet är sned i nacken (torticollis), huvudet är snett (plagiocephaly) eller kroppen är sned (barnet ligger gärna i en båge). En del barn kan ha KISS syndrom. KISS beskriver barn som har mekaniska besvär med den översta delen av nacken vilket leder till en sned hållning. IISMO (Irritable infant syndrome of musculoskeletal origin) beskriver spädbarn med mekaniska besvär som kan vara i andra leder än just översta halsryggen. Klicka här för mer information om KISS och IISMO på engelska. Man kan behandla dessa spädbarn på ett mjukt och försiktigt sätt med goda resultat. När spädbarnet mår dåligt, påverkar detta hela familjen. Förutom att mamman blir stressad, kan anknytningen mellan barnet och mamman riskera att utebli. Detta kan få långvariga konsekvenser för både barnet och mamman. I situationer där man under lång tid inte kan trösta sitt barn, kan det uppstå en enorm frustration och känsla av att man inte räcker till. Det är en viktig anledning till att man ska försöka undvika att situationen uppstår på grund av ett problem med kroppens leder. I vissa fall kan det leda till att föräldern tappar tålamodet och skakar barnet. Detta kan vara en farlig situation för barnet. Det är en viktig anledning att få hjälp, att utesluta problem som uppstår på grund av ett problem med kroppens leder.

Hur får ett spädbarn problem med nacke eller rygg?

IMG_0246

Att förlösas med instrument, sugklocka eller tång, att dras
ut eller tryckas ut ovanifrån är andra vanliga orsaker till varför barnet kan må mindre bra efter födseln. En onormal kroppsställning hos det nyfödda barnet kan reflektera hur barnet legat i livmodern eller en traumatisk födsel. Dessa barn har ofta en böjd presentation (favorit sida) i nacken och eller kroppen efter födseln. Alla dessa olika scenarier kan leda till en stor belastning på nacken, kraniet och/eller ryggen samt kan orsaka besvär för barnet. De tre första veckorna efter födseln har barnet normalt en hopkrupen hållning, fosterställning (från livmodern). Barnet ska inte ha en favorit hållning efter tre veckor. Andra tecken kan vara att barnet sover inte djup, vill inte ligga ner själv och måste bäras hela tiden, barnet är ofta känslig för beröring kring nacken, den är svårt att trösta och kan även drar/river sig i ansiktet eller huvudet. En del barn som inte mår bra har ett enormt behov av att suga.

Baby-behandling-kranium

Hur behandlar man små barn?
Man använder inte samma behandlingstekniker för spädbarn som används för vuxna. De tekniker som används för spädbarn är ”touch and hold” och kranial-sakral terapi (craniosacral therapy). Behandlings tekniken är anpassad för ålder och utveckling, men är överlag mycket mjuka. De flesta fall behöver mellan 3-6 behandlingar beroende på vad problemet är och hur länge barnet har haft problemet. Behandling i ett tidigt skede ökar livskvaliteten för hela familjen och ger barnet bästa förutsättning att nå sin optimala kapacitet.

Behandling för dessa barn av en kiropraktor med pediatrikutbildning (barnbehandlingsutbildning) skiljer sig i inriktning från en barnbehandlande sjukgymnast. Kiropraktisk behandling riktar sig mot ledernas funktion i kroppen samt kraniet. Tekniken som används för de minsta barnen handlar om ett mjukt tryck som har visat sig vara både effektivt och ofarligt. Studier utförda med spädbarn som var svåra att trösta fann positiva korttids- och långtidseffekter av kiropraktisk behandling. De barn som fick kiropraktisk behandling lugnade sig snabbare och sov bättre direkt efter behandling. De barnen mådde också bättre än kontrollgruppen ett år efter behandlingen.

Kiropraktisk behandling för dessa barn är ett bra alternativ eftersom de mediciner som ofta skrivs ut kan ha allvarliga biverkningar på grund av att de ofta påverkar andningen.

Det är dock inte bara mekaniska problem som kan vara orsak till ovan nämnda symptom hos barn. Barn som är svåra att trösta kan också ha allergiska besvär eller vara överkänsliga mot vissa födoämnen. Den reaktionen som uppstår kan orsaka besvär. Mjölkprotein, soya protein, vete, ägg, nötter och fisk är det vanligaste allergener, fast det finns andra produkter som barn kan reagera på. Om barnet har en överkänslighet eller är allergisk är det viktigt att mamman undviker produkter som orsakar problem under tiden som hon ammar. Förutom vissa vanliga allergener finns det också krossallergener. Vi kan reagera mot dem också. Titta under näring och hälsa för att se vilka de är. 

Miller JE, Hanson HA, Hiew M, Lo Tiap Kwong DS, Mok Z, Tee YH. Maternal Report of Outcomes of Chiropractic Care for Infants. J Manipulative Physiol Ther. 2019 Mar-Apr;42(3):167-176. doi: 10.1016/j.jmpt.2018.10.005.

Hawk C, Schneider MJ, Vallone S, Hewitt EG. Best Practices for Chiropractic Care of Children: A Consensus Update. J Manipulative Physiol Ther. 2016 Mar-Apr;39(3):158-68. doi: 10.1016/j.jmpt.2016.02.015.

Hawk C, Schneider M, Ferrance RJ, Hewitt E, Van Loon M, Tanis L. Best practices recommendations for chiropractic care for infants, children, and adolescents: results of a consensus process. J Manipulative Physiol Ther. 2009 Oct;32(8):639-47. doi: 10.1016/j.jmpt.2009.08.018.

Hawk C. The Use of Chiropractic by Special Populations. J Evid Based Complementary Altern Med. 2016 Apr;21(2):83-4. doi: 10.1177/2156587216635345.