A chiropractor is a primary health care professional focused on the diagnosis and treatment of neuromuscular disorders, with an emphasis on treatment through manual adjustment and/or manipulation of the spine, pelvis and extremities (the joints of the arms and the legs). Their skills include differential diagnosis which is recognizing if a patient has a more serious problem that needs medical attention and referral. Manual therapy techniques are many and address muscles, ligaments and joints that are not functioning properly. Forces appropriate for treatment have been researched, (even in the area of pediatrics) which guide the practitioner in safe and appropriate treatment.

Most chiropractors seek to reduce pain and improve the functionality of patients as well as to educate them on how they best can achieve optimal health.  This is achieved through educating patients in individual rehabilitative exercises, nutriton, ergonomics and other therapies they may be relevant.

There are subspecialties in Chiropractic where further education provides skills in a specific area. In our clinic Sue is a specialist within chiropractic pediatrics.

This is achieved through a university education and includes skills in differential diagnosis to ensure safety of the patient. Björn has specialized in extremities, that is the treatment and rehabilitation of the feet, knees, hips, shoulders and hands.

Vad är kiropraktik?

Kiropraktik är ett verksamhetsområde som avser diagnostik, behandling och förebyggande av funktionella besvär i leder, muskler och nervsystem som kallas “neuromuskuloskeletala systemet”. Kiropraktisk teori utgår från att störningar i en av ryggradens leds rörlighet påverkar nervsystemet och muskler, detta ger upphov till olika besvär och smärttillstånd.

Kiropraktik är en unik behandlingsform som påverkar nervsystemets funktion. Nu har vi tack vare forskningen kunnat förklara vad det är som gör att kiropraktik fungerar. Den kiropraktiska behandlingen underlättar för hjärnan att bearbeta det sensoriska informationsflödet från våra leder och muskler. Hjärnan har lättare att integrera informationen och kan reagera snabbare och effektivare. Den kiropraktiska behandlingen av lederna i ryggen återställer den normala funktionen vilket i sin tur gör att hjärnan tolkar informationen bättre.

Vi ser detta dagligen i praktiken, patienter med rygg/nack besvär har sämre balans, snubblar lättare, har sämre koordination samt en tendens att tappar saker. När rygg/nack besväret stabiliseras har dessa patienter inte alls samma svårigheter med koordination och balans. Det är via forskning i neurofysiologi man har kunnat förstå mekanismen av det vi ser i praktiken.

Kiropraktisk behandling är även förebyggande av ont i rygg/nacke av samma anledning. När leder och muskler fungerar normalt i rygg/nacke kommer hjärnan att styra och aktivera hållningsmusklerna snabbare och mer korrekt i samband med rörelse och aktiviteter. Forskningen har också visat att den kiropraktiska behandlingen påverkar även lillhjärnans funktion.

För den äldre patient kan kiropraktisk behandling minska risken för att ramla eftersom den förbättrar informationsflödet från nervsystemet vilket förbättrar hjärnans förmåga att styra kroppen, framför allt känsla av position i vristen.

De akademiskt utbildade kiropraktorerna är organiserade i nationella yrkesförbund, den svenska organisationen heter Legitimerade kiropraktorers riksorganisation, LKR. De nationella förbunden är medlemmar i regionala organisationer, som European Chiropractors Union (ECU) och World Federation of Chiropratic (WFC). WFC är medlem i Världshälsoorganisationen, WHO, och dess organ för medicinsk vetenskap, Council of International Organisations for Medical Science (CIOMS).

Kiropraktik är det tredje största primärvårdsyrket i världen. Legitimation för yrket finns i 26 länder. Legitimation i dessa länder ställer krav på utbildning för behörighet och fastställer kiropraktorns roll som primärvårdsinstans. I Sverige har alla kiropraktorer och naprapater fått legitimation fast utbildning har i Sverige har underkänts av högskola verket och den internationella organ ECCE. Kiropraktorer som har utbildat sig utomlands och har den den internationellt godkända utbildningsnivån är i den minoritet i Sverige.


Denna utländska utbildningen ger oss kompetens att differential-diagnostisera, d.v.s. komma fram till vad som orsakar besvären. Därefter antingen behandlar vi patienten och/eller remitterar patienten vidare till lämplig vårdgivare om detta behövs. Vi jobbar med en helhetssyn där vi kontrollerar att kroppens mekaniska funktioner och patientens aktiviteter i dagliga livet fungerar ihop. Vi behandlar muskler, leder och bindväv och jobbar med ergonomi samt hälsofrämjande aktiviteter som träning o kost. Vi undervisar patienten i ergonomi och lämpliga övningar för att rehabilitera så kroppen stabiliseras. Målet är att patienten ska lära sig hur de ska sköta sin kropp och hälsa. Det är fastställd internationellt att medicinsk utbildning saknar kompetens i muskuloskeletala differential diagnostik. Detta fast det vanligaste anledning till att patienter söker vård är just pga muskuloskeletala besvär.

DiGiovanni BF, Sundem LT, Southgate RD, Lambert DR. Musculoskeletal Medicine Is Underrepresented in the American Medical School Clinical Curriculum. Clin Orthop Relat Res. 2016 Apr;474(4):901-7. doi: 10.1007/s11999-015-4511-7. PMID: 26282389; PMCID: PMC4773350.

Yu JC, Rashid M, Davila-Cervantes A, Hodgson CS. Difficulties with Learning Musculoskeletal Physical Examination Skills: Student Perspectives and General Lessons Learned for Curricular Design. Teach Learn Med. 2022 Apr-May;34(2):123-134. doi: 10.1080/10401334.2021.1954930. Epub 2021 Aug 28. PMID: 34459349.

Duncan B, Smith AN, Silver HK. Comparison of the physical assessment of children by pediatric nurse practitioners and pediatricians. Am J Public Health. 1971 Jun;61(6):1170-6. doi: 10.2105/ajph.61.6.1170. PMID: 5161014; PMCID: PMC1529866.

Wang T, Xiong G, Lu L, Bernstein J, Ladd A. Musculoskeletal Education in Medical Schools: a Survey in California and Review of Literature. Med Sci Educ. 2020 Oct 30;31(1):131-136. doi: 10.1007/s40670-020-01144-3. PMID: 34457873; PMCID: PMC8368391.